LEGIONOWSKI. 11 listopada – Święto Niepodległości

2018-11-11 2:50:20

Narodowe Święto Niepodległości – obchodzone jest 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach zaborów (1795–1918)

Święto to, po raz pierwszy zostało ustanowione ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1937 r., a zniesiono je ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r. Następnie święto narodowe w dniu 11 listopada przywrócono w okresie transformacji ustrojowej, ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Dzień 11 listopada jest datą symboliczną. Koniec I wojny spowodował, że na terenach dawnej Polski rozpoczęło rozbrajanie wycofujących się oddziałów niemieckich. Powstawały liczne polskie ośrodki władzy w miastach. W Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. powołany został Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Jednak przełomowym momentem było przybycie 10 listopada 1918 r. do Warszawy z więzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego. W nocy rozbrojony został niemiecki garnizonu stacjonujący w Warszawie.

Następnego dnia – 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu zwierzchnią władzę nad wojskiem polskim. Po jego pertraktacjach z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego.

Jednocześnie datę tę uznaje się za zakończenie I Wojny Światowej. Tego bowiem dnia zawarty został rozejm w Compiègne, który pieczętował ostateczną klęskę Niemiec.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *