WYWIAD TYGODNIKA. Najtrudniejsze jest połączenie roli Dyrektora Stacji z rolą Inspektora Sanitarnego

2018-03-24 2:55:50

O wyzwaniach, nowych obowiązkach i trudach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie, rozmawiamy z nową dyrektor Sanepidu – Panią Sylwią Patejuk
To i Owo: Jak ocenia Pani dotychczasowe działania legionowskiego Sanepidu?

Sylwia Patejuk: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie powstała w 2000 r. i przez cały czas wykonywania zadań z zakresu zdrowia publicznego oceniana była bardzo pozytywnie. Jest to Stacja, której pracownicy posiadają kwalifikacje pozwalające na kompleksowe zapewnienie nadzoru nad stanem sanitarnym powiatu legionowskiego. Mam nadzieję, że ten wysoki poziom utrzymamy w dalszym ciągu.

To i Owo: Czy jako nowy dyrektor zamierza Pani wprowadzić jakieś zmiany organizacyjne?

Sylwia Patejuk: W mojej ocenie struktura organizacyjna Stacji w Legionowie wymaga niewielkich zmian. Zmiany jakie chciałabym wprowadzić, w tym zakresie, mają na celu zapewnienie transparentności podejmowanych przez nas działań oraz dążenie do pozyskiwania większego poziomu zaufania klientów do Inspekcji Sanitarnej w Legionowie.

To i Owo: Jakie są Pani zdaniem obecnie największe wyzwania dla Sanepidu?

Sylwia Patejuk: Wyzwaniem przed jakim stoi Inspekcja Sanitarna w Legionowie to zapewnienie organizacji, która umożliwi sprawne reagowanie w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej tzn. nagłego pogorszenia stanu sanitarno-epidemiologicznego. Ciągle to doskonalimy. Ważne jest również wyjście do lokalnego społeczeństwa z oświatą zdrowotną nastawioną na różnych odbiorców. Oznacza to nie tylko posługiwanie się ulotkami ( w mojej ocenie mało atrakcyjna forma dla młodzieży) ale także obecność w mediach społecznościowych, intensyfikacja działań podejmowanych w szkołach z dziećmi i młodzieżą ale także opiekunami, wychowawcami i rodzicami.
Chciałabym również utrzymać dobrą współpracę z jednostkami samorządów terytorialnych naszego powiatu, aby szybko podejmować działania w sytuacjach interwencyjnych jak również propagować oświatę zdrowotną.

To i Owo: Co w Pani pracy jest najtrudniejsze?

Sylwia Patejuk: Najtrudniejsze moim zdaniem jest połączenie roli Dyrektora Stacji z rolą Inspektora Sanitarnego. Oznacza to określenie celów mających za zadanie realizację nadzoru nad stanem sanitarnym powiatu oraz zapewnienie zasobów kadrowych a także niezbędnych narzędzi aby pracownicy stacji mogli te cele realizować.
Zapewnienie narzędzi niezbędnych do realizacji nadzoru jest trudne gdyż budżet na ten cel jest niewielki, ale optymizmem napawa mnie wykwalifikowany i profesjonalnie wykonujący zadania personel. W związku z tym chciałabym aby pracownicy mieli poczucie, że są ważną częścią inspekcji.

Sylwia Patejuk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie.Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie.

Ukończyła studia na Politechnice Lubelskiej gdzie uzyskała tytuł mgr inż. Ochrony Środowiska. Ponadto zdobyła specjalizację w zakresie higieny i epidemiologii oraz ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie w Ochronie Środowiska.
Od 16 lat pracuje w Inspekcji Sanitarnej. Początkowo w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie woj. lubelskie a od 2009 r. jest mieszkanką powiatu legionowskiego i pracuje w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie. Od 13 lat pracuje na stanowisku – Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej, a od 4 lat pełni dodatkowo funkcję specjalisty ds. jakości nadzoru w Stacji.
Do kandydowania na to stanowisko skłoniło ją przekonanie, że Stacja w Legionowie ma możliwość wprowadzenia zmian, pozwalających na zdobywanie zaufania klienta w połączeniu z rosnącym poziomem zadowolenia z realizowanych usług. Jest to bardzo ważne w jednostce inspekcyjnej.

 

 

QK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *