Facebook

Archiwum dzienne: 20 stycznia 2021

LEGIONOWO. Jedno miasto, różne ceny – Ceny ogrzewania w SML-W

Opłata za centralne ogrzewanie oraz podgrzew wody to lwia część opłat ponoszonych przez legionowskich Spółdzielców. Stawki ustalane są odpowiednio za m2 oraz m3 powierzchni, a w przypadku podgrzewania wody różnica sięga nawet 4 zł za 1m2 – ich wysokość określa PEC. Okazuje się jednak, że wysokość opłaty pomiędzy blokami spółdzielczymi oraz wspólnotami różnić się nawet o 1 zł

20-01-2021 05:49

WIELISZEW. PROTEST przeciwko przeładunkowi śmieci na Łajskach

Jak odwołać się od decyzji, która umożliwi przeładunek śmieci na terenach przylegających do przedsiębiorstwa PEC Legionowo (rejon ulic Olszankowej oraz Sikorskiego)

20-01-2021 01:46

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legionowo

    Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) niniejszym odwołuję się od decyzji nr 145/20 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 grudnia 2020 r., znak Rś.6220.6.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu przeładunku i magazynowania odpadów na działkach  o numerach ewidencyjnych

20-01-2021 01:44

JABŁONNA. Złamał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i był pijany

  We wtorek (19 stycznia) policjanci prowadzili działania na ul. Marmurowej w Jabłonnie. Powodem prowadzenia działań właśnie na tym obszarze było zgłoszenie pochodzące z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości

20-01-2021 01:23

Zmiany w aptekach

Na początku 2021 roku weszły w życie liczne zmiany dotyczące aptek oraz ich pracowników. Nowy wykaz leków refundowanych czy nowe rozporządzenie w sprawie recept to tylko niektóre z nich. Zobaczmy, jakie jeszcze zajdą zmiany i jak przełoży się to na funkcjonowanie aptek.

20-01-2021 12:17

HISTORIA. „Czerwoni” z PPS – Z kroniki Pana Zdzisława – 80-LECIE LEGIONOVII

Najstarszemu legionowskiemu klubowi sportowemu, znanemu dziś jako KS Legionovia stuka w tym roku dziewięćdziesiątka! Sięgamy więc do opracowania ZDZISŁAWA MAKOWSKIEGO, nieżyjącego (zm. 1997) wieloletniego działacza klubu

20-01-2021 08:14

LEGIONOWSKI. Czy zamierzamy się zaszczepić?

Wraz z pojawieniem się szczepionki na COVID-19 i ogłoszeniem Narodowego Programu Szczepień rozgorzała dyskusja na temat celowości oraz bezpieczeństwa szczepionki. Zapytaliśmy więc osoby znane dla lokalnej społeczności, czy zamierzają się zaszczepić

20-01-2021 06:43