LEGIONOWO. Podróżnych witają śmieci! Co na to urząd?- Interpelacja radnego

2021-04-29 7:49:36

Radny Mirosław Grabowski chce uprzątnięcia zalegających śmieci na pustej działce odgraniczonej ulicami: Zegrzyńską, Wąską i Szwajcarską w sąsiedztwie wiaduktu i torów kolejowych. UM Legionowo poinformowało, że odpady są sprzątane, ale brak kontroli nad tym terenem sprawia, że śmieci ponownie się tam pojawiają

Jak możemy przeczytać w interpelacji radnego, w pobliżu torów kolejowych na Bukowcu znajduje się duża opuszczona działka, która stała się w ostatnim okresie miejscem gromadzenia śmieci. Teren ten jeszcze niedawno miał być przeznaczony pod budowę galerii handlowej. Mirosław Grabowski stwierdza, iż obecnie teren ten straszy swoim wyglądem i szpeci wizerunek naszego miasta. Podróżnych korzystających z kolei przy wjeździe do Legionowa witają hałdy piachu, zarośla i śmieci. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o wezwanie właścicieli tych nieruchomości do uporządkowania terenu. Poprosił również o określenie jakie korzyści czerpie miasto z dzierżawy tych terenów i jakie obecnie plany, co do zagospodarowania tego terenu, ma ich właściciel (dzierżawca). Na interpelację odpowiedział zastępca prezydenta miasta Marek Pawlak informując, iż z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, Gmina Miejska Legionowo pobiera opłaty roczne.
Dodał również, że Straż Miejska w Legionowie regularnie kontroluje porządek terenu przy wiadukcie. Na koniec Marek Pawlak dodał, iż w marcu br. zostały wystosowane pisma m.in. do spółki RB PARROT i innych właścicieli w sprawie zaśmieconych działek.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *