A JEDNAK REFERENDUM… Będzie referendum ws. odwołania prezydenta Smogorzewskiego?

2023-06-09 2:02:56

Dziś (piątek 9 czerwca br.) 7 mieszkańców Legionowa wystąpiło do Komisarza Wyborczego z powiadomieniem o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Legionowo przed upływem kadencji

Równocześnie w imieniu grupy inicjatywnej Ada Dębska i Karolina Ryszkowska w godzinach przedpołudniowych złożyły w kancelarii urzędu miasta pismo powiadamiające prezydenta Smogorzewskiego o tej inicjatywie (o wystąpieniu do komisarza wyborczego z wnioskiem  dotyczącym referendum odwoławczego).

Powodem wniosku jest prawdopodobnie utrata zaufania mieszańców do Smogorzewskiego spowodowana m.in. jego zachowaniem oraz jego współpracowników w tzw. Aferze Śmieciowej. Chodziło w niej o próbę utworzenia przez władze miasta przy ulicy Sikorskiego w Legionowie stacji przeładunku odpadów, które prawdopodobnie mogły być przewożone z całej Polski. Prezydent Smogorzewski  w sprawie tej wprowadzał mieszkańców w błąd odnośnie zawarcia umowy z firmą MS-Eko oraz jej zapisów, a także unikał spotkań z mieszkańcami. Warto dodać, że na kanwie tej sprawy, w kwietniu br. również prokuratura wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego przez Prezydenta Miasta Legionowo oraz radnych Rady Miasta Legionowo.

Co dalej?

W terminie 60 dni od dziś organizatorzy muszą zebrać podpisy mieszkańców popierających tę inicjatywę. Aby referendum mogło zostać zorganizowane, inicjatywę musi poprzeć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania (ok. 4 tys. mieszkańców) Prezydent Miasta Legionowo w ciągu najbliższych 14 dni zobowiązany jest podać aktualną liczbę uprawnionych.

Komisarz wyborczy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku ma obowiązek wydać postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku (gdy zawiera on niedające się usunąć uchybienia: inicjator referendum nie wywiązał się z obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym referendum lub zebrano prawidłowo niewystarczającą liczbę podpisów i minął już termin na ich zebranie). W przypadku drobniejszych uchybień komisarz powinien zwrócić wniosek, nakazując ich usunięcie w terminie 14 dni.

 

Komentarze

1 komentarz

  1. Wanda odpowiedz

    myślenie życzeniowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *