Facebook

SPACERKIEM PO MIEŚCIE. Willa z biblioteką. Krasińskiego 50

Budynek przy Krasińskiego 50 – obok willi „Bratki” czy Miejskiego Ośrodka Kultury – należy do jednych z ciekawszych przykładów architektury „stylu dworkowego” zbudowanych na terenie naszego miasta w okresie dwudziestolecia międzywojennego

17-04-2020 06:49

HISTORIA. Kurs na Berlin – Flotylla Dnieprza ńska na Bugo-Narwi 1944 – 1945

  Jesienno – zimowa przerwa w walkach na froncie w okolicach Legionowa została wykorzystana przez marynarzy Flotylli Dnieprzańskiej do dokonania niezbędnych napraw i remontów

16-04-2020 08:59

HISTORIA BLISKA. Legionowo we wrześniu 1939. Kalendarium obrony

Garnizon Legionowo w dniu 1 września tętnił tysięczną rzeszą żołnierzy, rezerwistów przybywających zgodnie z rozkazami mobilizacyjnymi do 1. dywizjonu pociągów pancernych, 2. batalionu mostów kolejowych , 2. batalionu balonowego

14-04-2020 06:45

SPACERKIEM PO MIEŚCIE. Na tyłach ratusza. Budynek (jednak) do rozbiórki

Za czas jakiś zniknie koleiny z legionowskich drewniaków. Często przechodziłem obok i nie wiedziałem, że w budynku już nikt nie mieszka. Kilka dni temu wykonane zostały wykonane zdjęcia tego obiektu – przez fotografa nazwanego ruiną. Będzie go można obejrzeć tylko na rysunkach i fotografiach. Tekst z archiwum To i Owo

10-04-2020 08:55

SPACERKIEM PO MIEŚCIE. Księgarnia przy Kopernika.„Willa Wilgosówka”

Znakomita atmosferę tworzy nie tylko dobra książka, ale i miejsce, w którym możemy ją kupić – księgarnia w jednym z najstarszych domów w Legionowie. Oby to miejsce przetrwało jak najdłużej

09-04-2020 08:40

HUTA JABŁONNA. Ważny partner przemysłu piwowarskiego Butelki fasonu Exportowego

Przed wojną nazwa Jabłonna miłośnikom chmielowego napoju kojarzyła się jednoznacznie – to właśnie w tym miejscu powstawały butelki, dzięki którym mogli spożywać swój ulubiony trunek. Przez prawie pół wieku Huta Jabłonna była jednym z największych producentów piwnych butelek

05-04-2020 07:40

HISTORIA. Zegrzyńska brawura Dnieprowców. Flotylla Dnieprzańska na Bugo-Narwi 1944 – 1945

Po zdobyciu Serocka marynarze Flotylli Dnieprzańskiej nadal pozostali w rejonie walk, choć chwilowo zakres ich obowiązków uległ diametralnej zmianie. Rozszerzenie przyczółka i dalsze kontynuowanie pościgu za wycofującymi się Niemcami wymagało błyskawicznego przerzucenia na drugi brzeg Bugo – Narwi znaczących sił

03-04-2020 08:33

HISTORIA. Niedoszły hotel. Róg Targowej i al. Róż

To centralny punkt Przystanku, w zamierzeniach planistów jakby rynek tej części miasta. Dominującą tu, zachowaną do dziś kamienicę zaczęto budować – wedle relacji rodzinnych – w roku 1938. Dokończenie nastąpiło kilkanaście lat później

02-04-2020 08:35

SPACERKIEM PO MIEŚCIE. Ostatni drewniak w Rynku

Dziś pierzeje legionowskiego Rynku tworzy zabudowa murowana. Opisywane przez nas drewniaki pozostaną jedynie na rysunkach i nielicznych fotografiach (tekst został opublikowany w To i Owo w 2008 r.)

01-04-2020 08:52

HISTORIA. Trzy karczmy. Powiat w literaturze. Opis XiX wiecznej podróży przez ziemie obecnego powiatu legionowskiego

Pisarz i poeta Wiktor Gomulicki w jednym ze opowiadań pt. „Chałat” zawarł wspomnienia ze swojego dzieciństwa, w tym podróż z Warszawy do Pułtuska. Jej trasa wiodła przez ziemie obecnego powiatu legionowskego. Natomiast przystankami były zajazdy w Jabłonnie, Zegrzu i Serocku

30-03-2020 10:14

HISTORIA. Szlakiem serockich kowali. Jedyny zachowany do dziś budynek kuźni znajduje się przy ulicy Pułtuskiej. Postawił go w 1928 r. Józef Turek

Nawet jeśli kowalstwo jest dziś fachem rzadko spotykanym to jednak wciąż niezwykłym i intrygującym. Z boskimi znamionami…

28-03-2020 12:34

HISTORIA. Ostatni Pan na Jabłonnie

Utrwalanie w pamięci historii miasta, regionu i kraju, szczególnie wśród młodzieży, która jest i będzie jej bezpośrednim nośnikiem, jest naszą powinnością. Przez wiele lat naszej pracy dzieliliśmy się fragmentaryczną wiedzą o życiu i działalności Maurycego hr. Potockiego, ostatniego właściciela Jabłonny. Dziś jest okazja, by poświęcić tej postaci nieco informacji, które mogłyby posłużyć za kanwę ciekawej

26-03-2020 02:30

HISTORIA. Desant na Serock. Flotylla Dnieprzańska na Bugu i Narwi 1944 – 1945 – CZĘŚĆ I

Pomimo upływu ponad sześciu dziesięcioleci od zakończenia II wojny światowej wiele spośród jej epizodów nadal pozostaje nieznanych. Jedną z takich białych kart związanych z historią działań wojennych na ziemiach polskich są dzieje sowieckiej Flotylli Dnieprzańskiej, która wykorzystując system rzek i kanałów w 1945 r. dopłynęła do Berlina. Zanim jednak do tego doszło, marynarze flotylli stoczyli

25-03-2020 08:39

HISTORIA/ DUCHOWIEŃSTWO Cechowały ich: moc wiary i patriotyzm

W świadomości mieszkańców powiatu legionowskiego mocno zakorzenieni są m.in.: kard. Stefan Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko i ks. Wacław Szelenbaum. Księża: Wacław i Jerzy zostali zamordowani, a prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński odbywał wieloletnie odosobnienia

15-03-2020 07:54

HISTORIA. Całkiem niedawno i zupełnie blisko – OPOWIEŚĆ ŚWIADKA HISTORII O HOLOKAUŚCIE

3 października 1942 roku, Niemcy dokonali zagłady ludności żydowskiej mieszkającej w getcie w Legionowie. Aby uczcić te osoby i podtrzymać pamięć o tym, że również Legionowo było świadkiem tragicznych wydarzeń II wojny światowej w Muzeum Historycznym w Legionowie zorganizowano obchody z okazji 77. rocznicy tamtych dni…

24-10-2019 08:28

NOWODWORSKI/LEGIONOWSKI. Mordercy przyszli za wcześnie

Wracamy do sprawy niewyjaśnionego, brutalnego morderstwa 4 osobowej rodziny N. z Siennicy (gm. Nasielsk). O tragicznym losie rodziny pisaliśmy 17 września br. W tym numerze przybliżymy przebieg wydarzeń z 25 stycznia 1996 r., opinie i hipotezy Policji

23-10-2019 04:02

MUZEUM HISTORYCZNE. Żołnierz wyklęty

Płk Roman Kłoczkowski „Grosz” odegrał główną rolę w walkach powstańczych na terenie Legionowa

11-09-2019 06:38

MAZOWSZE. Cyberarmia w Legionowie – Nowy wymiar myślenia o siłach zbrojnych

Losy Legionowa i jego mieszkańców na trwałe splecione są z polskimi Siłami Zbrojnymi. To tu, za murem, który obecnie zdobi najdłuższy w Europie mural patriotyczny pt.: „1050 lat chwały oręża polskiego”, mieściły się kolejne jednostki wojskowe, a dziś, dzięki decyzjom ministra Mariusza Błaszczaka – jedna z najważniejszych instytucji w całym resorcie obrony narodowej – Narodowe

11-09-2019 01:14

Pochowani po latach

Wiezieni, torturowani, przetrzymywani w nieludzkich warunkach, mordowani i grzebani w przypadkowych dołach. Elita północnego Mazowsza, żołnierze Podziemnego Państwa Polskiego a nawet małe dzieci… wszyscy oni kilkadziesiąt lat oczekiwali na godny pochówek. W czwartek 5 września br. na III Forcie w Pomiechówku, w przytomności Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Mariusza Błaszczaka dokonał się akt sprawiedliwości: pochowano

05-09-2019 06:23

HISTORIA. Polski Koktajl Ribbentropa i Mołotowa – 80. rocznica IV rozbioru

23 sierpnia 1939 r. w Moskwie przy okazji podpisania „Paktu o nieagresji pomiędzy Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad”, pełnomocnicy Niemiec i ZSRR – Joachim Ribebbentrop, minister spraw zagranicznych III Rzeszy, oraz Wiaczesław Michajłowicz Mołotow – Przewodniczący Rady Komisarzy Sowieckich, podpisali pakt o nieagresji. Jednocześnie podpisano tajny protokół dodatkowy, który oznaczał dla Polski ponowne rozbiory

23-08-2019 10:18