Co się dzieje z 500+?

2016-06-23 3:25:44

Mieszkańcy skarżą się, że rządowy program Rodzina 500+ nie działa w Legionowie. Ich zdaniem: urzędy pieniędzy nie chcą wypłacać, załatwiani są opieszale, nie ma dostatecznej informacji, a wypłat nie rozpoczęto od tych najbardziej potrzebujących.

Docierały do nas również informacje, że nie brakuje pieniędzy na wypłaty świadczeń z rządowego programu. Krążą też pogłoski, że samorządy zamiast realizować szybko wypłaty trzymają przekazane im środki na kontach i doliczają sobie odsetki. Spróbowaliśmy dowiedzieć się jaka jest prawda.

Ile spraw załatwiono?
Z informacji uzyskanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie wynika, że do placówki tej wpłynęło łącznie 3438 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego na dziecko z rządowego programu 500+. A OPS do 10 czerwca br. rozpatrzył 2284 wnioski i wypłacił świadczenia wychowawcze na kwotę ponad 1 mln 285 tys. zł. Według Anny Brzezińskiej, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie do rozpatrzenia pozostały jeszcze tylko 1154 wnioski.

Co z najbardziej potrzebującymi?
Jak się jednak okazuje mogło się tak zdarzyć, że w pierwszej kolejności były rozpatrywane wnioski osób uprawnionych do uzyskania świadczenia na drugie dziecko (bez konieczności spełnienia tzw. kryterium dochodowego). Natomiast ci najbardziej potrzebujący, bo posiadający bardzo niskie dochody załatwiani są w drugiej kolejności. Z 2284 załatwionych wniosków 2117 dotyczy bowiem tych bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego, a tylko 167 z kryterium dochodowym.
Trudno w tej chwili powiedzieć, czy prawdziwe są doniesienia naszych czytelników, iż do tej pory nie wypłacono świadczenia nikomu, kto musiał spełnić kryterium dochodowe.

Komu wypłacają w I kolejności?
Do wypłaty pierwszych świadczeń wychowawczych doszło już 25 kwietnia br., czyli po niecałym miesiącu przyjmowania i rozpatrywania wniosków. Nie wiadomo jednak, komu wypłacono świadczenia wcześniej a komu później. – Aktualnie mamy wypłaconych świadczeń na łączną kwotę 1 mln. 285 tys. 820 zł. Niestety system nie rozgranicza wypłat na listach z kryterium dochodowym oraz na drugie i kolejne dziecko. Dlatego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać kwot z takim podziałem. Dane takie podamy w lipcu, po zarejestrowaniu wszystkich złożonych wniosków – poinformowała nas dyrektor Brzezińska.

Jak uzyskać informację?
Otrzymaliśmy wiele sygnałów, że zainteresowane rodziny mają duże problemy z uzyskaniem informacji – na jakim etapie załatwiania sprawy są ich wnioski, a przede wszystkim, kiedy mogą spodziewać się wypłaty świadczenia. – Wiedzę o tym, czy wniosek został rozpatrzony mieszkańcy mogą uzyskać w dziale świadczenia wychowawczego, jednakże na tę chwilę nie wszystkie wnioski zostały już zarejestrowane w systemie, dlatego prosimy mieszkańców o zachowanie cierpliwości w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku i jego realizację – mówi nam Anna Brzezińska. Dodaje także, że rozpatrzenie wszystkich wniosków wymaga czasu i zaangażowania pracowników, bo wnioski zawierają liczne błędy i braki formalne.

Wszyscy uprawnieni dostaną świadczenie
Zgodnie z przepisami organ czyli OPS ma 3 miesiące, od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, na jego rozpatrzenie i wypłatę przyznanego świadczenia. Z naszych informacji wynika, że do tej pory wszystkie rozpatrywane wnioski zostały załatwione pozytywnie, jednak czasu ich załatwiania nie da się przyspieszyć. – Z uwagi na konieczność dokonania weryfikacji dochodów świadczeniobiorców przez nasz OPS, nie jest możliwe rozpatrzenie wszystkich wniosków z kryterium dochodowym w jednym terminie. Czas oczekiwania na otrzymanie przez OPS wymaganych prawem dokumentów, wydłuża rozpatrzenie wniosku i wydania stosownej decyzji administracyjnej – informuje nas dyrektor Brzezińska. Zapewnia jednocześnie, że legionowski OPS wszystkie wnioski zdąży załatwić w ustawowym terminie.

AGNIESZKA KUDELSKA
toiowo@toiowo.eu

Fot. MaCh

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *