Czy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca?

2020-09-23 10:18:31
Nowoczesne budownictwo odznacza się nie tylko oryginalnością artystyczną projektów, ale także, a może przede wszystkim, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań użytkowych. Jednym z nich są pompy ciepła, stosowane w nowopowstających budynkach do ogrzewania pomieszczeń i wody. Jest to rozwiązanie ekologiczne, korzystające z odnawialnych źródeł energii. Czy jest ono konkurencyjne i bardziej opłacalne w stosunku do konwencjonalnych systemów grzewczych?

 

Czym jest pompa ciepła, rodzaje pomp

Pompa ciepła, jest urządzeniem o zaawansowanej technologii, przeznaczonym do pochłaniania energii z otoczenia, przetwarzania jej i przekazywania do obiektu celem ogrzewania pomieszczeń i wody, używanej w gospodarstwie domowym. Możliwość poboru energii z zewnątrz czyni te systemy energooszczędnymi, umożliwiającymi znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych ogrzewanego obiektu.

Rozróżnia się następujące rodzaje pomp ciepła:

  • Gruntowe – odbierające ciepło z ziemi na odpowiedniej głębokości, gdzie temperatura jest przez cały rok dodatnia. Pompy gruntowe mogą być poziome i pionowe; różnią się one wykorzystaniem gruntu. W przypadku pomp pionowych wykonuje się odwierty na odpowiedniej głębokości w ziemi, gdzie umieszcza się sondy. Natomiast pompy poziome korzystają z wymienników, montowanych na dużej powierzchni, wypełnionych niezamarzającą cieczą (glikolem lub innym alkoholem)
  • Wodne – korzystające z wody gruntowej lub zbiornika wodnego. Zazwyczaj wymagają wykopania dwóch studni głębinowych; woda pobierana jest z jednej, a oddawana do drugiej
  • Powietrzne – najbardziej rozpowszechnione w Polsce. Są najtańsze z dostępnych. Agregat zasysający powietrze, z wbudowanym wentylatorem, montowany jest na zewnętrznej ścianie budynku. Następnie powietrze przekazywane jest do pozostałych elementów urządzenia.

Poszczególne rodzaje pomp ciepła różnią się między sobą ceną, kosztami instalacji, ale również efektywnością, która przekłada się na konkretne oszczędności, wynikające z eksploatacji.

Koszty instalacji a eksploatacja pomp ciepła

Najwyższą sprawnością odznaczają się pompy gruntowe pionowe. Oznacza to, że spośród wszystkich dostępnych pomp ciepła dają one najtańszą energię. Jednak ich cena zakupu i instalacji jest najwyższa, gdyż samo wykonanie odwiertów kosztuje około 200 zł za metr, a głębokość odwiertu musi być wystarczająco duża. Oprócz tego instalacja tego rodzaju pompy jest dość uciążliwa pod względem formalnym, ponieważ wymaga pozwolenia budowlanego.

Nieco tańsze są pompy gruntowe poziome, choć te z kolei wymagają odpowiednio dużej powierzchni działki. Jeżeli gleba jest sucha, dla potrzeb czteroosobowej rodziny wystarczy wymiennik o powierzchni 300 m2. Natomiast przy glebie wilgotnej powierzchnia ta musi być większa, nawet do 1000 m2.

W przypadku pomp wodnych użytkownik poniesie stosunkowo niewielkie nakłady, jeżeli ma dostęp do zbiornika wodnego na swojej działce. Dość kosztowne jest wykonanie studni. Sprawność pompy wodnej jest wysoka, choć nie jest to system pozbawiony wad – instalacja wymaga dość częstej konserwacji ze względu na możliwość korozji.

Najtańsza pod względem ceny i kosztów montażu jest pompa powietrzna. Jest dość prosta w instalacji, do tego niewielka gabarytowo. Jednak spośród dostępnych rodzajów pomp jest najmniej sprawna, bowiem jej efektywność zależy od temperatury otoczenia – im jest ona niższa, tym sprawność mniejsza. Mimo to pompy powietrzne mają wielu zwolenników. Pompa ciepła w Warszawie to rozwiązanie instalowane w coraz większej liczbie domów jednorodzinnych i obiektów użytkowych, nie tylko nowopowstających, ale także remontowanych. Firmą, która od wielu lat realizuje projekty instalacji pomp ciepła wszelkiego rodzaju jest Eco Energy.

Czy to się opłaca?

Pompa ciepła stanowi alternatywę dla konwencjonalnych systemów grzewczych – gazowego, olejowego, elektrycznego, a przede wszystkim węglowego, od którego w ostatnich latach odchodzimy. Pompa ciepła, zużywająca 1 kWh energii elektrycznej, dostarcza przeciętnie 4 kWh ciepła, zatem jej koszty eksploatacyjne są niewielkie.

Jest to też rozwiązanie bardzo przyjazne środowisku. Jedynie 25-30 proc. zużywanej przez pompę ciepła energii elektrycznej pochodzi ze źródeł nieodnawialnych. Znacznie większa jej część pochodzi z gruntu, wody lub powietrza.

Instalacja pompy ciepła jest najlepszą inwestycją w sytuacji, kiedy na zabudowywanym terenie nie ma sieci gazowej i nie jest planowane jej zakładanie. Jeżeli użytkownik decyduje się na zainstalowanie pompy ciepła, powinien zadbać o dobre docieplenie budynku. Jest to szczególnie ważne w przypadku wyboru pompy powietrznej.

Istotną zaletą pompy ciepła jest jej bezobsługowość – nie jest konieczne kupowanie i ładowanie opału, rozpalanie i czyszczenie pieca, itp. Jest to również urządzenie bezpieczne, nie emituje tlenku węgla (czadu), spalin i innych szkodliwych substancji, nie ma też ryzyka eksplozji. Nie wymaga osobnego pomieszczenia (kotłowni), można ją umieścić np. w pralni lub garażu domu.

Coraz powszechniejsze stosowanie pomp ciepła jest również przesłanką do obniżenia ich kosztów początkowych – zakupu i instalacji.

Artykuł zewnętrzny

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *