Facebook


DZIWIĘ SIĘ. Dworzec wydzierżawiony?

2016-01-26 1:27:40

Nasze władze ogłosiły, że dworzec kolejowy, którego budowa właśnie dobiega końca, trzeba będzie wydzierżawić jakiejś firmie na 20 lat. Powód? Jego utrzymanie wymagać będzie, jak się okazuje, ogromnych nakładów finansowych i organizacyjnych, z którymi Gmina Legionowo nie będzie w stanie sobie poradzić.

To stanowisko władz miasta wydaje mi się zadziwiające. Podobno właśnie w celu sprawnego zarządzania gminnymi nieruchomościami prezydent w 2013 r. powołał zatrudniającą ponad 60 osób spółkę komunalną z ograniczoną odpowiedzialnością – KZB. Teraz miałoby się okazać, że zatrudnieni w niej fachowcy nie są w stanie zarządzać dworcem. Czym w takim razie mają się zajmować?

Z obecnego stanowiska władz, wynika także, że włodarze miasta, planując budowę i przeznaczając znaczne środki finansowe na inwestycję o szumnej nazwie Centrum Komunikacyjne, nie zadali sobie intelektualnego trudu. Być może trzeba było wcześniej zastanowić się, jakie będą koszty utrzymania dworca, a także, jakie inne funkcje powinien on spełniać. Teraz wyjdzie na to, że miasto przy pomocy szwajcarskich pieniędzy wybudowało galerię handlową. Powierzchnia na kasy biletowe w stosunku do tej wynajętej na handel i usługi będzie bowiem nieduża. Na dodatek pieniądze za wynajem tej powierzchni, będą w pierwszej kolejności zasilać nie budżet miasta, ale prywatną firmę zarządzającą.

Ponadto lista niedoróbek i mankamentów legionowskiego Centrum Komunikacyjnego jest długa. Nie pomyślano o dogodnym dojeździe do dworca, dlatego konieczna będzie zmiana organizacji ruchu i wyznaczenie ulic jednokierunkowych. Nie przedłużono peronu i nie zaprojektowano przejścia na wiadukt, dzięki czemu mógłby powstać prawdziwy węzeł przesiadkowy. Początkowo nie zaprojektowano nawet parkingu od strony centrum miasta. Władze nie zabiegały również, jak np. pobliski Ciechanów, o to, aby w Legionowie zatrzymywały się pociągi Pendolino.

Może jednak w organizowanym przez miasto przetargu na zarządzanie Centrum Komunikacyjnym wystartuje należąca do niego spółka. Ostatnio bowiem KZB dokonało otwarcia swojej nowej siedziby, w wyremontowanym budynku dawnego ratusza, usytuowanym właśnie niemal naprzeciwko budowanego dworca. Okazałoby się wówczas, że KZB coś jeszcze potrafi, oprócz polepszania warunków swojego urzędowania.

MACIEJ LERMAN

mlerman@tio.com.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *