EDUKACJA. Już za kilka godzin MATURA

2022-05-03 11:26:43

Tegoroczny egzamin dojrzałości w terminie głównym na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 23 maja 2022 r. Terminy dodatkowe egzaminów przypadają w na okres od 1 do 15 czerwca 2022 r, zaś poprawki odbędą się 23 sierpnia 2022 r.

W tym roku egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

Kiedy odbędzie się matura?

Tradycyjnie matury rozpoczynają się egzaminem z języka polskiego – 4 maja. Następnie odbędzie się egzamin z matematyki. Kolejnym z obowiązkowych egzaminów będzie ten z języka obcego. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2022 r., a dla osób poprawiających w sierpniu – 9 września 2022 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022, we wtorek o godz. 9:00, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych – nie będzie przeprowadzony.

Terminy dodatkowe

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego przeznaczony jest dla osób, które ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotnie nie mogły przystąpić do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022 r.

Po co komu matura?

Matura jest egzaminem, który sprawdza poziom wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania z wybranych przedmiotów na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku zdawania matury, jest ona jednak wymagana od kandydatów na studia w uczelniach wyższych. Matura zastępuje egzamin wstępny (na niektórych kierunkach wciąż wymagany np. architektura), a wyniki z poszczególnych przedmiotów brane są pod uwagę w procesie rekrutacji.

Trzymamy kciuki!

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *