FELIETON. Grunty na własność od 1 października?

2017-09-22 12:40:18

Już na początku października może dojść do uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej ustawy, która spowoduje przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność. Zmiany ustawowe mogą dotyczyć około 1, 5 mln obywateli będących aktualnie właścicielami, tu uwaga – nie tylko lokali mieszkalnych

To wystarczające powody, żeby przyjrzeć się całemu zagadnieniu. Postaram się omówić najważniejsze moim zdaniem punkty nowego projektu, do treści którego dotarłem, oczywiście w pewnym uproszczeniu na potrzeby felietonu.„Projekt ustawy dotyczy gruntów m.in. pod budownictwem wielorodzinnym, pod domami jednorodzinnymi, lokalami użytkowymi, a także pod lokalami usługowymi, które znajdują się w budynkach, gdzie są lokale mieszkalne” – powiedział Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Dodał również: „Warunkiem jest jedynie zabudowa zaspokajająca potrzeby mieszkaniowe użytkownika wieczystego oraz uregulowany stan prawny gruntu, który pozwala na oddanie tego gruntu w użytkowanie wieczyste”. W przedstawionym projekcie przyjęto, że aktualni, wieczyści użytkownicy gruntów, staną się z dniem określonym w ustawie ich pełnoprawnymi właścicielami. Z tego tytułu właściciele lokali mieszkalnych zapłacą opłatę przekształceniową w wysokości 20 rocznych stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, której spłata może być, na wniosek płatnika, rozłożona na 20 lat. W czasie trwania ratalnej spłaty nie będzie już pobierana dodatkowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego. Na tym nie koniec. Zgodnie z projektem, Skarb Państwa będzie zobowiązany udzielić 50 procentowej ulgi każdemu wpłacającemu jednorazowo całą należność. W opisanej sytuacji jednorazowa opłata przekształceniowa wyniesie zatem de facto dziesięciokrotność jednej rocznej stawki opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Jednak wspomniana ulga będzie dotyczyć obligatoryjnie wyłącznie gruntów należacych do Skarbu Państwa. Jednostki samorządu terytorialnego również będą mogły również ją zastosować, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie będzie leżeć w gestii rady każdego samorządu. Nieco inaczej będą wyglądać zasady dotyczące przekształcenia gruntów pod lokalami usługowymi. Po pierwsze w ogóle nie będzie przysługiwać 50 cio procentowa ulga. Również proponowana stawka opłaty przekształceniowej dla gruntów pod lokalami usługowymi wyniesie równowartość 33 rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zamiast 20 jak w przypadku lokali mieszkalnych. Od podanych uregulowań przewidziano istotny wyjątek. Wykup gruntu pod lokalem mieszkalnym będącym jednocześnie siedzibą dla prowadzonej działalności gospodarczej będzie podlegać zasadom opracowanym dla lokali stricte usługowych. Dla wielu to być może ostatni dzwonek, żeby pilnie rozważyć zmianę miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.
Dla równowagi warto wspomnieć, że projekt przewiduje jednolitą podstawę naliczenia w przypadku gruntu pod wszystkimi rodzajami lokali. Będzie nią stawka opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obowiązująca w dniu 1 stycznia 2017 r.
Oczywiście jak to w przypadku każdego projektu w procesie legislacji mogą zostać jeszcze wprowadzone pewne zmiany. Zresztą przypomnę, że to nie pierwsze podejście do rozwiązania problemu przekształcenie gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym.
Pierwotny projekt ustawy przekształceniowej, zapowiadany w trakcie kampanii wyborczej został przedstawiony w 2016 r. jednak przepadł bez wieści w sejmowych kuluarach. Powrócił w okolicach maja – czerwca 2017 r. ale również wtedy nie doszło do ustanowieniem nowego prawa.,Aktualnie mamy więc do czynienia z kolejnym podejściem.
Czy tym razem nowe prawo zacznie obowiązywać? Przekonamy się wszyscy niebawem.
mgr M. Robert Szymański

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *