JABŁONNA. 100 lat temu Polki dzięki dekretowi Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego uzyskały prawa wyborcze

2018-11-30 5:41:44

Podczas pierwszej Rady Gminy Jabłonna z inicjatywy wiceprzewodniczącej Joanny Doktor radne i urzędniczki zastukały parasolkami o podłogę. W ten symboliczny sposób uczciły 100. rocznicę uzyskania przez Polki pełni praw obywatelskich


Jednym z wydarzeń pierwszej sesji Rady Gminy Jabłonna było przypomnienie wydarzeń sprzed 100 lat, kiedy to Polki za sprawą Józefa Piłsudskiego uzyskały prawa wyborcze. Aby uczcić to wydarzenie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Joanna Doktor przygotowała parasolki i zaprosiła do siebie pozostałe radne oraz urzędniczki, aby wspólnie postukać nimi o podłogę. To wydarzenie spotkało się z aprobatą wszystkich samorządowców, w tym wójta i wicewójta. Wiceprzewodnicząca zapowiedziała również, że na następnej sesji chciałaby, żeby Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obchodów uzyskania przez Polki praw wyborczych.

red.

Do 1918 r. Polki nie miały praw wyborczych. Musiały je wywalczyć. Jak wspominają historyczne źródła, Piłsudski trzymał na mrozie przed swoją willą w Sulejówku delegację polskich sufrażystek zanim zdecydował się je wysłuchać. Sufrażystki przyniesionymi ze sobą parasolkami, tłukły o ziemię krążąc wokół willi Piłsudskiego. Stąd symboliczny gest wykonany na Sesji Rady Gminy.
28 listopada 1918 r., prawa kobiet potwierdzone zostały dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego stanowił, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” (art. 1) oraz „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze” (art. 7); postanowienia te zostały utrzymane przez konstytucję marcową.

Komentarze

1 komentarz

  1. MIESZKANIEC odpowiedz

    w naszej radzie sa takie Polki z figurami że hej……..;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *