JABŁONNA. 250 tys. zł dla przedszkoli przyjaznych niepełnosprawnym dzieciom

2020-02-17 8:37:01

Gmina Jabłonna podpisała umowę na realizację projektu „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”. Kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniesie blisko 250 tys. zł


Jak tłumaczy UG Jabłonna, celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna. Dzięki podpisanej umowie wprowadzona zostanie dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym. To z kolei pomoże w wyrównywaniu deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W ramach zadania dzieci z gminnych placówek skorzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz specjalistycznych. Natomiast nauczyciele skorzystają z kursów podnoszących ich kompetencje, doskonalących umiejętności i kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt obejmuje również zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz zakup i montaż infrastruktury zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz placówek. Projekt będzie realizowany w obydwu gminnych placówkach, w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie oraz Przedszkolu Gminnym w Chotomowie. Wartość projektu wyniesie
335 tys. zł z czego wysokość dofinansowania ze środków zewnętrznych 250 tys. zł. Planowany okres realizacji projektu to luty 2020 r. – 30 czerwca 2021.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *