JABŁONNA. 83 mln zł przeznaczą na inwestycje

2020-01-22 7:30:24

W uchwalonym pod koniec 2019 r. budżecie na 2020 r. w Gminie Jabłonna zaplanowano ponad 83 mln zł na kontynuacje rozwoju gminy. W tym ponad 41 mln zł. Na rozbudowę systemu wodociągów i kanalizacji oraz 21 mln zł na transport i drogi

Dochody budżetu Gminy Jabłonna w 2020 r. oszacowano na 165 mln zł, wydatki zaś na 204 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 39 mln zł, ma zostać sfinansowany z emisji obligacji w wysokości 38 mln zł oraz wolnych środków w wysokości 1 mln zł. Należy nadmienić, że 2020 r. będzie stać pod znakiem kontynuacji budowy infrastruktury wodociągowej i sanitarnej na terenie całej gminy, m.in. na terenie wsi Janówek Drugi (3 mln zł). Na ten cel zaplanowano wydać w sumie aż 41 mln zł, dotacja w tym przypadku wynosi 15 mln zł.

Przedszkole i centrum edukacyjne

Gmina Jabłonna w 2020 r. planuje również dwie duże inwestycje: budowę przedszkola Gminnego w Chotomowie (8 mln zł), budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap – budowa sali sportowej (10 mln zł).

Ścieżki rowerowe i drogi gminne

Budowa ścieżek rowerowych i dróg gminnych w przyszłorocznym budżecie ma pochłonąć ok. 21 mln zł. W tym przypadku większość zaplanowanych funduszy zostanie przeznaczonych na kontynuację budowy ścieżek rowerowych – ponad 16 mln zł, w większości będą to fundusze z dotacji. Reszta środków zostanie przeznaczona m.in. na: Modernizację nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie (1 mln zł), Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonnie (2,5 mln zł), Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (200 tys. zł), wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg: ul. Muzycznej w Skierdach, ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie, ul. Wesołej w Skierdach, wykonanie projektu łącznika pomiędzy ul. Przyrodniczą i ul. Wspólną w Dąbrowie Chotomowskiej, budowę nawierzchni ul. Lawendowej i Malwowej w Rajszewie oraz ul. Spacerowej, Kasztanowej, Leszczynowej i nowego odcinka ulicy (od ul. Jodłowej do Akacjowej) łączącej ul. Wypoczynkową z Akacjową w Chotomowie Północnym. Ponadto zaplanowano przebudowę drogi od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego w Trzcinach.

Nowe przystanki i chodniki oraz oświetlenie

W budżecie znalazło się również miejsce na wykonanie projektu i budowa dwóch przystanków autobusowych na ul. Modlińskiej pomiędzy ul. Malwową a ul. Chabrową w Rajszewie, 2 przystanków na ul. Modlińskiej przy ul. Kątowej w Skierdach oraz utworzenie przystanku autobusowego Suchocin-Centrum. Dodatkowo władze gminy chcą wykonać projekt chodnika od ul. Puszczyka do ul. Skrajnej w Skierdach i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wypoczynkowej na odcinku od ul. Ojca A. Kordeckiego do ul. Ogrodniczej w Chotomowie Północnym. Ponadto władze gminy mają przeznaczyć 700 tys. zł na wykonanie oświetleń na terenie Gminy Jabłonna. Oświetlenie powstać ma na: ul. Tęczowej, ul. Ogrodowej, ul. Szczęśliwej w Chotomowie, ul. Różanej w Skierdach, ul. Wilgi, ul. Jastrzębiej, ul. Krogulczej w Skierdach oraz ul. Słonecznej i ul. Wiślanej w Wólce Górskiej.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *