JABŁONNA. Bezwykopowe wodociągi

2016-10-27 11:52:53

Na początku września gmina rozpoczęła budowę wodociągu w ulicach Polnej, Okólnej, M. Konopnickiej, Żwirki i Wigury, Niecałej, Piusa XI i T. Kościuszki w Chotomowie. Koszt inwestycji to 886 092 zł, a planowany termin zakończenia prac jest przewidziany na 30 czerwca 2017 r.

Prace ziemne są obecnie wykonywane w ulicach Okólnej, Polnej oraz Żwirki i Wigury. Sieć wodociągowa jest budowana metodą bezwykopową, wybór tego typu rozwiązania minimalizuje uciążliwości związane z realizacją inwestycji, jak również umożliwia wykonywanie prac w terenie o gęstej zabudowie oraz znacznie ogranicza ingerencję w istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej.

wodociag-2

W ramach wykonania sieci wodociągowej powstaną 2 323 metrów bieżących sieci wodociągowej, 156 odgałęzień od przewodu głównego do granic przyległych nieruchomości, komora wodomierzowa w ul. Kościuszki, 30 hydrantów. Sieć wodociągowa wykonana w ramach realizowanego zadania zostanie włączona do istniejącego systemu wodociągowego w miejscu skrzyżowania ulic Polnej i Kisielewskiego oraz do istniejącego wodociągu w ul. Kościuszki. Koszt inwestycji to 886 092 zł, a planowany termin zakończenia prac jest przewidziany na 30 czerwca 2017 r.

JR

Fot. UG Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *