JABŁONNA. Budowa centrum przesiadkowego w Chotomowie – WSTRZYMANA

2022-07-21 8:33:22

Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej – centrum przesiadkowego w Chotomowie. Co ciekawe Prokuratura Rejonowa w Legionowie z zawiadomienia osób prywatnych bada możliwe niedopełnienie obowiązków służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Jabłonna i Starostwa Powiatowego w Legionowie przy pozyskaniu dotacji na powyższą inwestycję. Chodzi o kwotę 3,8 mln zł ze środków unijnych

Wojewoda Mazowiecki poinformował, iż 9 czerwca 2022 r., wydał decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Legionowskiego z 9 grudnia 2021 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej ul. Kolejowej, budowie drogi gminnej, ul. Sielskiej i Rajskiej wraz z infrastrukturą, obiektami i urządzeniami obsługi uczestników ruchu w miejscowości Chotomów, gm. Jabłonna”. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

O co tyle szumu?

Enigmatyczną informację tłumaczą przedstawiciele legionowskiego starostwa: – Organ II instancji stwierdził, że mimo, iż wskazane w nazwie inwestycji rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i budowa dróg gminnych ul. Sielskiej i Rajskiej mogą być przedmiotem postępowania prowadzonego na podstawie ustawy ZRID, zamiarem inwestora w ramach w/w inwestycji była budowa centrum przesiadkowego w Chotomowie wraz z parkingami, co jest niezgodne z ustawą ZRID. Wojewoda Mazowiecki podniósł również, iż należało przedłożyć opinię właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej, ze względu na fakt, że inwestycja odbywa się na terenie kolejowym – informuje Joanna Kajdanowicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Co dalej z budową?

Do momentu wyjaśnienia sprawy żadne prace na terenie centrum przesiadkowego nie mogą być prowadzone. – Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 131/SPEC/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. uchylił w całości decyzję Starosty Legionowskiego nr 2113/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Niniejsza decyzja organu II instancji jest ostateczna. Wobec powyższego decyzja Starosty Legionowskiego nr 2113/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. została wyeliminowana z obrotu prawnego. Tym samym wykonawca nie może prowadzić prac budowlanych zatwierdzonych w/w decyzją Starosty Legionowskiego – dodaje rzecznik Starostwa.
Gmina będzie walczyć o swoje
Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Legionowie wynika, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. do organu II instancji wpłynął sprzeciw Wójta Gminy Jabłonna od decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Centrum przesiadkowe w Chotomowie

Przypomnijmy. Na terenie pomiędzy ulicami Sielską i Rajską powstaje 198 miejsc postojowych dla samochodów oraz ok. 30 miejsc postojowych dla rowerów. Znajdą się tam również usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz wiaty przystankowe. Oprócz obsługi stacji kolejowej centrum ma także obsługiwać przystanek linii autobusowej 9P. Nowa linia ma skomunikować zachodnie miejscowości gminy Jabłonna z placówkami oświatowymi różnych szczebli, Urzędem Gminy w Jabłonnie i siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie, a także ze stacjami kolejowymi PKP Chotomów i Legionowo Przystanek. Na terenie Centrum Przesiadkowego ma powstać budynek socjalno-techniczny z toaletą dla podróżnych oraz punkt z ładowarką dla samochodów elektrycznych. Teren ma zostać oświetlony i objęty monitoringiem. Koszt budowy i nadzoru budowlanego ma wynieść 4 mln 206 tys. zł. Zakończenie robót planowane jest na 30 września 2022 r. Natomiast oddanie obiektu do użytku planowane jest na 30 października 2022 r.
W najbliższych tygodniach okaże się, czy przez powyższe perturbacje inwestycja zostanie zakończona zgodnie z planem

Paulina Nowicka

Komentarze

1 komentarz

  1. pwn odpowiedz

    Ktoś ukradł pieniądze to i budowa STOP… Nie mówię że policja ( tfu) i prokurator (tfu) ale od razu skojarzenia mam z tymi dwiema szacownymi instytucyjami….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *