JABŁONNA/CHOTMÓW. Park&Ride i centrum przesiadkowe w Chotomowie już niebawem?

2019-07-25 12:17:52

Złożony wniosek przez Gminę Jabłonna – „Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został skierowany do drugiego etapu – oceny merytorycznej. 

Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP PLK w sprawie powstania utwardzonego parkingu wraz z tak zwaną infrastrukturą towarzyszącą przy stacji PKP Chotomów. Inicjatorem spotkania były władze gminy Jabłonna, planujące złożyć wniosek w celu pozyskania funduszy europejskich na realizację projektu. Budowa parkingu przy stacji rozwiąże jeden z bardziej palących problemów mieszkańców tej części gminy, związany z brakiem odpowiedniej jakości infrastruktury parkingowej.

W trakcie spotkania omówiono założenia wstępne koncepcji budowy parkingu „Parkuj i Jedź”, możliwość wykorzystania funduszy europejskich, rozmawiano także o wytycznych PKP dotyczących budowy tego typu obiektów przy stacjach kolejowych należących do Polskich Linii Kolejowych. Po spotkaniu Urząd Gminy Jabłonna skierował do władz PKP PLK oficjalne pismo podsumowujące ustalenia. Jednocześnie zwrócił się o przesłanie oficjalnej zgody na realizację tego typu obiektu na gruntach należących do spółki wraz z wytycznymi do projektowania obiektu parkingowego.

21 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski otrzymał pismo z PKP PLK, w którym przesłano stosowne wytyczne i wyrażono zgodę na przygotowanie projektu, a następnie budowę obiektu typu Parkuj i Jedź przy stacji PKP Chotomów.

Na początku roku radni – Bogumiła Majewska, Aneta Mrozek, Radomir Czauderna, Witold Urbański i Tomasz Rybałko, złożyli wniosek do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady w sprawie podjęcia działań, które w konsekwencji pozwolą wybudować parking Parkuj i Jedź w Chotomowie.

Po otrzymaniu wytycznych z PKP PLK, Urząd Gminy Jabłonna na początku 2019 r. zlecił przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych w procesie aplikowania, tj. Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy parkingu „Parkuj i Jedź” (PFU) oraz pozostałych opinii i uzgodnień koniecznych do przygotowania i złożenia dokumentacji konkursowej.

Ważnym podkreślenia pozostaje fakt, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla tego typu obiektów było wpisanie ich na wyodrębnioną listę lokalizacyjną w ramach tzw. Master Planu – o co od początku prac walczyły władze gminy.

Dlatego też w dniu 30 kwietnia br. złożyliśmy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek opiewający na kwotę blisko 4 300 000 zł. Założony poziom dofinansowania projektu pn.: „Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem Parkuj i Jedź” wynosi 80% ustalonej kwoty.

W ramach inwestycji realizowanych w ramach niniejszego projektu planujemy wykonanie ogółem 185 miejsc parkingowych (razem z miejscami dla osób niepełnosprawnych), stację ładowania pojazdów elektrycznych, Bike&Ride, przystanek autobusowy z wiatą dla podróżnych oraz punkt informacji z toaletami. Zgodnie z przyjętą koncepcją cały teren zostanie oświetlony w energooszczędnej technologii LED i objęty systemem monitoringu wizyjnego. Zadbano także o nasadzenia, elementy małej architektury w ramach urządzenia terenu wokół i nadania mu bardziej przyjaznej dla użytkowników formy.

Na początku czerwca otrzymaliśmy informację, że wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. Obecnie wniosek jest w fazie oceny merytorycznej, którą wykonuje Komisja Oceny Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to przełom trzeciego i czwartego kwartału 2019 r.

O wynikach oceny będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna i gminnym Facebooku.

UG Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *