JABŁONNA/ CHOTOMÓW. Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody

2019-10-28 8:45:53

17 października odbyło się oficjalne otwarcie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Chotomowie, która jest ważną częścią powstającej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i Jabłonny

Nowo otwarty budynek Stacji znajduje się przy ulicy Partyzantów w Chotomowie, obok Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego (CEKS). Jest być może najważniejszą częścią systemu wodno-kanalizacyjnego realizowanego przez Urząd Gminy Jabłonna. Podczas uroczystości obecni byli m.in.: wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski oraz radni gminy, wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki oraz burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski.

Jak działa stacja?

Na terenie Stacji, woda pobierana jest z dwóch ujęć głębinowych oznaczonych numerami 1 i 2. Woda surowa tłoczona jest na aerator, czyli urządzenie hydrotechniczne stosowane w stacjach uzdatniania wody. Po napowietrzeniu w aeratorze woda kierowana jest na II – stopniowy proces filtracji. Po filtracji do wody dodawany jest podchloryn sodu przy użyciu pompy dozującej. Uzdatniona woda gromadzona jest w dwukomorowym zbiorniku retencyjnym o pojemności czynnej około 500 m³. Stąd woda kierowana jest do sieci wodociągowej przez zestaw 5 pomp. Próbki wody uzdatnionej pobierane są z zaworów zainstalowanych bezpośrednio na filtrach oraz z kurka czerpalnego za zestawem hydroforowym.

Sieć kanalizacyjna w gminie

Budynek technologiczny wraz ze zbiornikiem wyrównawczym wody uzdatnionej usytuowany przy ul. Partyzantów w Chotomowie przekazany został do eksploatacji w kwietniu 2019 r. Jego budowa kosztowała 4,7, a dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 3,2 mln zł. Stacja jest częścią sieci wodno-kanalizacyjnej, której budowa zakończyć się ma w 2022 r. Sieć przeznaczona jest dla mieszkańców Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i części wsi Jabłonna. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości ponad 35 mln zł. Szacowana wartość całego przedsięwzięcia ma wynosić blisko 68 mln zł. Przed rozpoczęciem inwestycji długość sieci kanalizacyjnej wynosiła na terenie gminy 2,5 km, a sieci kanalizacji 18,5 km. W roku 2022, długość sieci wodociągowej ma wynosić 36,7 km, a sieci kanalizacji 53,2 km. Cała inwestycja została podzielona na 23 zadania, z czego 19 to budowa samej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Konferencja w Pałacu

Po otwarciu Stacji Uzdatniania Wody w Pałacu w Jabłonnie odbyła się konferencja poświęcona budowie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Podczas konferencji swoje prezentacje przedstawili: mgr inż. Remigiusz Dąbek, z firmy Envirotech, która jest odpowiedzialna za wybudowanie SUW w Chotomowie, dr hab. Michał Bitner z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który opowiadał o mechanizmach powstania i działania organu, który może zarządzać siecią wodno-kanalizacyjną na terenie gminy, mgr Krzysztof Poszytek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, opowiadał o alternatywnych naturalnych sposobach rozwiązywania gospodarki ściekowej i oczyszczania wody na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, dr hab. Rafał Bray, z Politechniki Gdańskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, opowiadał o aspektach zdrowotnych wody wodociągowej, dr Jadwiga Zimpel z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu opowiadała o więziach, które nawiązują się między mieszkańcami dzięki budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w danej miejscowości, mgr Kornelia Sobczak, opowiadała o zagrożeniach, występujących w środowisku naturalnym naszej planety i to jak ważna jest woda.

red.

Komentarze

1 komentarz

  1. wyborca odpowiedz

    zabrakło tylko prokuratora ale on n sam przyjdzie kiedy bedzie na to pora i bez zaproszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *