Facebook

JABŁONNA. Częściowo nieważne uchwały Rady Gminy

2017-12-23 11:45:10

Wojewoda stwierdził, że ustalenia planu miejscowego nie mogą regulować kwestii związanych z pozwoleniem na budowę, co reguluje ustawa. Tym samym uznał cztery uchwały rady w tym zakresie za częściowo nieważne


Zakwestionowane uchwały dotyczyły możliwości prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach innych niż drogi publiczne i wewnętrzne na obszarach wsi Dąbrowa Chotomowska, Chotomów i Jabłonna. Rada uwarunkowała możliwość inwestycji od wykazania posiadania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. I właśnie ten fragment uchwał stanowił istotne naruszenie prawa.

Przekroczyli kompetencje

Ustalenia planu miejscowego nie mogą regulować kwestii związanych z niezbędnymi elementami wniosku o pozwolenie na budowę. Kwestie te reguluje ustawa. Natomiast Rada Gminy Jabłonna przystępując do sporządzania zmiany planu miejscowego dotyczącego infrastruktury technicznej (prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach innych niż drogi publiczne i wewnętrzne) warunkując je koniecznością posiadania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane wykroczyła poza swoje kompetencje nakreślone w przepisach. Tym samym rada działała bez podstawy prawnej, co zostało uznane przez nadzór wojewody jako istotne naruszenie prawa.

Wojewoda stwierdza częściową nieważność uchwał

Badanie przez nadzór wojewody uchwał dotyczących planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego ogranicza się do badania ich zgodności z prawem, z uwzględnieniem przestrzegania zasad planowania przestrzennego oraz określonej ustawą procedury planistycznej. Stwierdzone nieprawidłowości kwalifikowały się do stwierdzenia nieważności uchwał w części. Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody gminie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jacek Jankowski
Fot: www.youtube.com

Komentarze

2 komentarze

  1. abc odpowiedz

    Uchwały przygotował Urząd Gminy, nie Rada Gminy.

  2. skaranie boskie z tym wójtem odpowiedz

    czyli co ludzie z dobrej ziany znowu sknocili to co już było dobre…cho cho chooooo 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *