JABŁONNA. Drogi i kanalizacja na celowniku władz gminy

2021-12-25 3:16:44

Władze gm. Jabłonna w 2022 r. skupią się na przebudowie i budowie szkół oraz budowie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej


Uchwała budżetowa gminy Jabłonna na przyszły rok przewiduje, że dochody gminy wyniosą ok. 131 mln zł, zaś wydatki ok. 170 mln zł. Inwestycje gminne kosztować mają 56 mln zł. Deficyt budżetowy w kwocie ponad 38 mln zł ma zostać pokryty z m. in. emisji obligacji komunalnych.

Kanalizacja i wodociągi

W 2022 r. gmina Jabłonna skupi się m.in na inwestycjach kanalizacyjno-wodociągowych. Ma zostać na nie wydane aż 30 mln zł. 17,5 mln zł ma zostać zainwestowane w budowę systemu gminnej gospodarki wodno-ściekowej. Inne zapisane w uchwale budżetowej zadania to: budowa wodociągu i kanalizacji w Jabłonnie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej i na terenach jabłonowskich wsi zachodnich oraz kanalizacji sanitarnej w Janówku Drugim.

Drogi

W przyszłym roku budowa, modernizacja i montaż oświetlenia gminnej infrastruktury drogowej ma kosztować gminę Jabłonna ponad 20 mln zł. 8,3 mln zł ma kosztować remont i budowa dróg gminnych realizowanych w ramach założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. 6 mln zł ma pochłonąć budowa ul. Paderewskiego w Jabłonnie, 4,2 mln zł ma zostać wydane na budowę centrum przesiadkowego i parkingu przy stacji PKP w Chotomowie. Pozostałe, zaplanowane inwestycje drogowe w gminie to: budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie całej gminy oraz projekty budowy nowych ulic na terenie całej gminy oraz montaż oświetlenia infrastruktury drogowej za ponad 922 tys. zł.

Zbudują i wyremontują

1,5 mln zł ma kosztować przebudowa SP w Jabłonnie. 450 tys. zł pochłonie projekt nowej SP przy ul. Akademijnej. 500 tys. zł ma zostać przeznaczone na remont kanalizacji oraz łazienek w starej części przedszkola w Jabłonnie. 1 mln zł przygotowano na inwestycje w urzędzie gminy. Ma to być m.in. projekt remontu gmachu budynku. 85 tys. zł ma kosztować wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych, opartego na narzędziach technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Co jeszcze?

To nie wszystkie wydatki gminy na 2022 r.! 1,3 mln zł zabezpieczono na wykup działek na terenie gminy. 70 tys. zł przygotowano na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w poszczególnych sołectwach m. in. przy ul. Kwiatowej w Janówku Drugim, w Trzcianach i w Dąbrowie Chotomowskiej. Przyszłoroczny budżet zakłada również 500 tys. zł dotacji dla mieszkańców chcących wymienić swoje stare piece. Planuje się również m.in. modernizację prawego wału przeciwpowodziowego przy Wiśle na odcinku pomiędzy Jabłonną, a Nowym Dworem Mazowieckim.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *