JABŁONNA. Dwie nowe szkoły na polach PAN-owskich?

2019-10-23 8:34:18

Radni z Powiatu Legionowskiego zaproponowali budowę dwóch nowych szkół przy obwodnicy Jabłonny. Jedną z nich miałaby być szkoła podstawowa prowadzona przez Gminę. Drugą placówką miałaby być szkoła średnia prowadzone przez powiat


Przedstawiciele władz Powiatu Legionowskiego na ostatniej Sesji Rady Powiatu poinformowali, iż Gmina Jabłonna wyszła z propozycją budowy na jej terenie dwóch nowych szkół. Placówki miałyby powstać na działce należącej do gminy, która znajduje się na terenach Polskiej Akademii Nauk przy obwodnicy Jabłonny. Zaplanowano, iż w tej lokalizacji zbudować szkołę podstawową, która prowadzona byłaby przez gminę oraz szkołę średnią (branżową lub liceum ogólnokształcącą) prowadzoną przez powiat. Grzegorz Kubalski z zarządu powiatu legionowskiego poinformował, iż ten pomysł ma być przedyskutowany w komisjach radnych z Rady Powiatu Legionowskiego. Radny dodał również iż decyzja o realizacji tej inwestycji powinna być odroczona do czasu zabezpieczenia we współpracy z gminą Jabłonna odpowiedniej jej lokalizacji.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *