JABŁONNA. Jest dyrektor, czy jej nie ma?

2017-06-16 3:41:27

Ostatnia sesja Rady Gminy Jabłonna została zdominowana przez trwający już od kilku miesięcy spór o wybór dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SZPZOZ) w Jabłonnie. Wedle urzędników wybrana na to stanowisko Magdalena Lorenc nie spełnia wymogów konkursowych, jednak radni w większości podzielają opinię jej prawnika. Jego zdaniem, odwołanie od decyzji komisji konkursowej nie zostało złożone przez wójta w terminie. Czy spór zakończy się w sądzie?


Przypomnijmy. Na początku roku komisja konkursowa wybrała Magdalenę Lorenc na dyrektora SZPZOZ. Wybór ten od samego początku był kwestionowany przez wójta. Radomir Czauderna, jako przedstawiciel wojewody w Społecznej Radzie Zdrowia w gminie Jabłonna, wystosował pismo z zapytaniem do wojewody, czy kandydat na dyrektora SZPZOZ ma wymagane kwalifikacje. W odpowiedzi dyrektor ds. prawnych przy wojewodzie stwierdził, że komisja wybrała dyrektora w sposób wadliwy, gdyż Magdalena Lorenc nie spełnia wymaganych kwalifikacji. – Ta komisja nie sprostała zadaniu wyboru dyrektora ZOZ-u, dlatego powinniśmy wybrać nową komisję, która będzie potrafiła wybrać właściwego dyrektora – stwierdził na naszych łamach Radomir Czuderna.

„My tego dyrektora będziemy wybierali do końca kadencji”

– Państwo 31 sierpnia ubiegłego roku na sesji podjęli uchwałę o wyborze członków komisji konkursowej na dyrektora ZOZ-u. Raz komisja go błędnie wybrała, potem wybrała ponownie i w tym momencie zweryfikowano ten wybór. Stanowisko jest takie, że Magdalena Lorenc nie spełnia wymogu określonego w Rozporządzeniu, jak i w ogłoszeniu konkursowym, czyli 5-letniego stażu pracy. To w Państwa kompetencji leży wybór kandydatów do komisji konkursowej, która wyłoni poprawnie dyrektora – powiedział na sesji Jarosław Chodorski. Radni zaczęli zastanawiać się, czy w ogóle muszą powoływać nową komisję do ponownego wybrania dyrektora SZPZOZ. Zastanawiano się też, czy odpowiedź, którą otrzymał Radomir Czauderna była opinią wojewody, czy tylko przepisaniem wcześniejszych wniosków urzędników gminnych. – Coś czuję, że my tego dyrektora będziemy wybierali do końca kadencji, dlatego mam pytanie (…) ile razy tą komisję będziemy powoływali? – zastanawiał się Witold Modzelewski.

„Termin na podważanie wyboru komisji minął”

– Nie ma takiej możliwości, żeby powołać nową komisję. Ponieważ jest to niezgodne z prawem. To wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które mówi: „stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego następuje wyłącznie na wniosek, który zgłasza się do właściwego podmiotu nie później niż w terminie 14 dni od dnia wybrania przez komisję konkursową kandydata na stanowisko objęte konkursem”. – Powiedział mecenas Maciej Jurć, który reprezentuje Magdalenę Lorenc. Jego zdaniem, jeżeli wójt nie podpisze umowy o pracę Magdaleną Lorenc, to nie pozostanie mu nic innego, jak tylko złożenie pozwu do sądu powszechnego o zobowiązanie wójta o złożenie takiego oświadczenia woli przez wójta, czyli podpisanie umowy. – Termin 14 dni upłynął i nie zostało wniesione odwołanie. (…) I niestety dla Pana wójta, w tej sytuacji Pani Lorenc jest pełnoprawnym kandydatem wybranym przez komisję konkursową, z którym wójt ma obowiązek podpisać umowę – powiedział mecenas Mecenas dobitnie rozwiał wątpliwości radnych, ale chyba nie samych urzędników i Radomira Czauderny, który stwierdził: „jestem przekonany, że dyrektor ds. prawnych przy wojewodzie zauważyłby tę kwestię”. Wygląda więc na to, że spór rozstrzygnie sąd.

DB

Komentarze

2 komentarze

  1. to my wyborcy odpowiedz

    z wielką nieierpliwoscią czekamy na szybką zmiane “tego” wójta i bezproduktywnej rady 😉

  2. chej cho chej cho odpowiedz

    do doradcy prawnego……..jest jeszcze taka możliwość że ważność może uledz zmianie na skutek nowego istotnego dodwodu np negatywny wynik kontroli…………celowym jest skrócenie meki tej rady i tego wójt………czy za przeproszeniem najslabsze “ogniwo” może stać na czele komisji konkursowej o szczególnym znaczzeniu merytorycznym ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *