JABŁONNA. Konsekracja ołtarza w Jabłonnie

2019-09-22 3:44:46

19 października w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie odbędzie się konsekracja ołtarza. Tego dnia parafianie przeżywać będą również kolejną rocznicę konsekracji kościoła


Konsekracja jest uroczystym poświęceniem kościoła i ołtarza. Zalicza się również do najważniejszych aktów liturgicznych. Ołtarz jest najważniejszym miejsce, wokół którego gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty. W tradycji Kościoła Katolickiego tego dnia po Liturgii Słowa następuje namaszczenie olejem ołtarza, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary. Olej święci się w Wielki Czwartek w katedrze. Podczas widzialnego namaszczenia olejem dokonuje się namaszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego Testamentu, namaszczania proroków i królów. Po namaszczeniu ołtarza następuje jego okadzenie, okadza się również wiernych. Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. Msze Święte tego dnia będą odprawiane o 7.00, 7.30, i główna Suma Uroczysta o 18.00. O godz. 17.15 rozpocznie się oczekiwanie na Eucharystię modlitwą Różańca Świętego.

Red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *