JABŁONNA. Krzyż – obiekt kultu, czy małej architektury?

2017-03-11 2:37:58

Rady Gminy Jabłonna podjęła uchwałę o wykupieniu od osoby prywatnej 55-metrowej działki u zbiegu ulic Kolejowej i Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej. Teren przeznaczony jest na poszerzenie drogi oraz zagospodarowanie miejsca na którym znajduje się krzyż, z określeniem którego, radni mieli niemały kłopot…

Jabłonowscy radni zadecydowali o wykupieniu za 5 tys. zł raptem 55-metrowej działki na której stoi krzyż. I właśnie ów krzyż, wzbudził u wielu niemały… kłopot.

Cel religijny, czy kulturowy?

Przewodniczący Rady Gminy Witold Modzelewski odczytał pismo niedawno skierowane do biura rady stowarzyszenia „Sąsiedzi” z Dąbrowy Chotomowskiej w którym wnioskodawcy zwrócili się do niego, aby ten pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący zakupu działki na której stoi krzyż. „Pragniemy Pana poinformować, co do zasadności zakupu działki ponieważ jest to szczególne miejsce związane z naszą miejscowością. To miejsce kultu religijnego z którym łączy się historia jednego z mieszkańców Dąbrowy Chotomowskiej. Chcemy aby status prawny wyżej wymienionej działki pozwolił nam na prace i rewitalizację wokół krzyża. Już w miesiącu czerwcu spora grupa mieszkańców gromadzi się wokół krzyża na wspólnych modlitwach. Z uwagi na nieuregulowany status prawny działki, nie możemy nawet postawić ławek na stałe dla osób starszych. (…)”. Co zastanawiające sołtys Dąbrowy Chotomowskiej Radmir Czauderna wycofał owe pismo, a po trzech dniach do biura rady ponownie wpłynęło pismo stowarzyszenia z prośbą o przewodniczącego Modzelewskiego o wsparcie inicjatywy, lecz… tym razem już nie z religijnych pobudek. Autorzy pisma zasadność zakupu działki argumentowali tym, że „jest to miejsce związane z historią jednego z mieszkańców Dąbrowy Chotomowskiej walczącego w czasie II Wojny Światowej. Krzyż stanowi pomnik – wotum wdzięczności za Jego życie. Usytuowany jest w kulturowo ważnym miejscu Dąbrowy Chotomowskiej. Stanowi ono miejsce zebrań mieszkańców i służy wzmacnianiu więzi sąsiedzkiej wśród mieszkańców, co wpisuje się w katalog zadań gminnych z zakresu kultury”. Różnica w treści jest zatem zasadnicza, gdyż zmienia działkę z „miejsca kultu religijnego” na którym ludzie gromadzą się w celach religijnych w miejsce „kulturowe”, a sam krzyż nabrał znaczenia „pomnika”.

Obiekt kultu, czy małej architektury?

Radni mieli z tym kłopot. – Chciałbym się zapytać mecenasa, czy gmina może kupić miejsce kultu religijnego? – wypalił radny Arkadiusz Syguła, ale podobnych wątpliwości było więcej. – Nie kupujemy miejsca kultu religijnego. Kupujemy fragment terenu na którym znajduje się obiekt kultu religijnego – wyjaśnił mecenas Sławomir Markowski. Radni mieli poważne obawy, czy wojewoda nie dopatrzy się nieprawidłowych zapisów uchwały, gdyby w jej uzasadnieniu wpisany byłby krzyż, jako obiekt kultu religijnego. Właśnie dlatego po jakimś czasie zaproponowano, aby krzyż zaliczyć do elementów małej architektury. To miałoby być wystarczające, aby wojewoda nie znalazł podstaw do unieważnienia tej uchwały. Po dość długiej dyskusji Witold Modzelewski zaproponował, aby do uzasadnienia uchwały wpisać, że działka ma być przeznaczona pod drogę publiczną i na utrzymanie “istniejącego obiektu małej architektury (krzyż)”). Jednak radni nie przyjęli tego zapisu, po czym przystąpili do głosowania nad pierwotnym projektem uchwały w której nie ma mowy o znajdującym się na działce krzyżu, tylko obiekcie małej architektury. Zanim jednak do tego doszło, Modzelewski poinformował, iż wyśle odrębne pismo do wojewody, gdyż jak stwierdził „mam poważne wątpliwości, czy może przypadkiem nie oszukujemy robiąc taki zapis”. Uchwała została podjęta, zatem radni zdecydowali o nabyciu działki na cel drogowy z zachowaniem elementu „małej architektury”.

DB

 

Komentarze

2 komentarze

  1. sekretarz odpowiedz

    imć panie przewodniczacy,,,,,,,,,toć to larum pod Berdyczowem grają !!! czasu na durnowate epistoly nie trać a i iwstydu oszczedzić trza…….

  2. wątpliwy. odpowiedz

    a ja mam poważne wątpliwosci czy ów pan powinien pełnic funkcje przewodniczacego rady……

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *