JABŁONNA. Łącznik do wakacji

2017-03-26 10:48:53

Wójt Gminy Jarosław Chodorski wybrał najkorzystniejszą ofertę realizacji budowy łącznika ulicy Zegrzyńskiej z ulicą Szarych Szeregów w Jabłonnie. Wybrana firma to wołomińska spółka „Czystość”, która za 431 tys. zł zrealizuje inwestycję z końcem czerwca br.

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania, do urzędu gminy wpłynęło 6. ofert. W wyniku postępowania wybrana została wołomińska spółka „Czystość”. Cena oferty to 431 138, 12 zł. Zadanie polega na wykonaniu robót z branży drogowej. Zakres prac obejmuje: wycinkę drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawianie krawężników betonowych, podbudowy, nawierzchnie bitumiczne, chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej, odwodnienie, roboty wykończeniowe, montaż oznakowania w ramach stałej i czasowej organizacji ruchu. Dodatkowo, wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30 czerwca 2017 r.

Lacznik-szarych

JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *