JABŁONNA. Miało być drożej, jest jeszcze drożej

2016-02-10 9:53:16

Radni po długich dyskusjach w końcu uchwalili nowe stawki za wodę i ścieki. O ile stawki za wodę pozostały bez zmian, to odbiór szamba zdrożeje nie o 5 gr/m3 jak zakładał projekt, ale o 30 gr/m3. Skąd taka różnica?

Radni na ostatniej sesji przegłosowali nowe stawki za wodę i ścieki w gminie Jabłonna. Nim tak się stało, poprzedzili to długą dyskusją. Wedle zaproponowanych stawek cena 1 m3 dostarczanej wody nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego i nadal wynosi 3,70 zł netto, zaś opłata abonamentowa wynosi 2,20 zł.

Podwyżka za ścieki
Projekt uchwały zakładał podwyżkę cen za odbiór szamba z 8,20 na 8,25 zł netto za 1 m3, o 4 gr wzrosła też opłata abonamentowa na jednego odbiorcę i wynosi ona 3,04 zł. Zaś za odbiór 1 m3 ścieków bytowych w budynkach komunalnych stawka wynosi 23 zł za m3. Zaproponowane stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia br. Komisja Rozwoju wcześniej pozytywnie zaopiniowała te podwyżki. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej UG Jabłonna Eugeniusz Dobrosielski poinformował, iż znaczny wpływ na poziom cen mają opłaty, które gmina płaci do PW-K Legionowo. Od czerwca ubiegłego roku, cena jaką gmina płaci wzrosła o 10 gr/m3 ścieków. Głos zabrał Marek Zieliński, który zaproponował, żeby o stawkach za ścieki dyskutować częściej, wówczas stawki opłat za wodę i ścieki byłyby bardziej przejrzyste dla samych mieszkańców.

Jaką marżę ma PW-K?
– Mam pytanie, czy podnosimy o 5 gr czy o 10 gr/m3 ścieków? Ja nie mówię, że mamy prowadzić działalność komercyjną i zarabiać po 10 zł/m3, ale po to budujemy kanalizację, żeby się sama finansowała. A gdyby zostało parę złotych na kolejne inwestycje, to chyba pozostała część mieszkańców wyraziłaby z tego powodu ogromne zadowolenie – nieoczekiwanie powiedział Witold Modzelewski. Radni nie dali się zwieść i dopytywali, z czego ta podwyżka miałaby wynikać, czy aby gmina nie usiłuje zarobić na ściekach?  Padły zapewniania, że gmina z reguły do interesu dokłada, a mieszkańcy sukcesywnie podłączają się do sieci kanalizacji. – Tutaj niewyjaśnioną od lat kwestią jest, jaką marżę ma PW–K na naszych ściekach? No niestety PW–K się tutaj zasłania tajemnicą handlową z Czajką, do której odprowadza ścieki – powiedział Marek Zieliński, który zwrócił się do prawnika gminy z zapytaniem, czy gmina może drogą prawną uzyskać taką informację. Mecenas zapewnił, że postara się podjąć jakieś kroki prawne w tej sprawie.

Podwyżką w… podwyżkę
Radni byli zdania, że termin, w którym ustalają wysokość stawek jest niefortunny, ponieważ odbywa się on przed czerwcową zmianą stawek w PW-K Legionowo i poniekąd ustalanie stawek dla mieszkańców jest „wróżeniem z fusów”. Padła propozycja, aby stawki w przyszłym roku ustalać w sierpniu, tak aby radni mieli pełną wiedzę na temat wysokości zmienianych stawek. Na koniec przewodniczący Rady Gminy przedstawił swój wniosek, aby podnieść stawkę za odprowadzanie ścieków, nie o 5 gr/m3 jak zakłada projekt uchwały, tylko o 30 gr/m3. – Kwota 8,50 zł/m3 uwzględniałaby 10 gr kosztów utrzymania kanalizacji, plus podwyżkę, którą najprawdopodobniej będziemy mieli z PW-K Legionowo – argumentował Witold Modzelewski. Wniosek przewodniczącego został przegłosowany, podobnie jak uchwała wprowadzająca od 1 kwietnia br. niezmienione stawki za wodę i podniesione stawki za ścieki.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Komentarze

2 komentarze

  1. Arystoteles Onasis odpowiedz

    Czy też słyszeliście że Gruczek, Prezes PWK to rodzina Romana?

  2. Mieszkaniec odpowiedz

    Znowu PWK wraca w kontekście podwyżek. Najwyższy czas zmienić władze w tej spółce na takie, które będą bardziej gospodarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *