JABŁONNA. Miliony na rury

2017-03-25 4:20:45

W piątek 24 marca Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę na realizację projektu budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna. Wartość projektu przekracza 67 milionów złotych za które gmina Jabłonna wybuduje blisko 52 kilometry kanalizacji i około 37 kilometrów sieci wodociągowej

Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 67 772 090 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 35 125 778zł.

– Z kilku powodów dzisiejszy dzień jest historyczny dla naszej gminy. Jeszcze nigdy nie był tu realizowany projekt o tak dużej skali, współfinansowany w kilkudziesięciu milionach złotych z funduszy unijnych. Wierzę, że jego realizacja będzie dla nas prawdziwym skokiem cywilizacyjnym. To inwestycja niezwykle potrzebna i oczekiwana przez wielu mieszkańców. Przed nami wiele wyzwań przy realizacji inwestycji, ale już dzisiaj chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w jego realizację na tym etapie.- Powiedział po podpisaniu umowy Wójt Jarosław Chodorski.

W ramach projektu gmina Jabłonna wybuduje blisko 52 kilometry kanalizacji i około 37 kilometrów sieci wodociągowej w Jabłonnie, Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej.

Przypomnijmy, że złożony w zeszłym roku wniosek w sprawie dofinansowania inwestycji znalazł się na listach rankingowych opublikowanych w pierwszej połowie listopada i zajął 36. miejsce na liście. Ocenę formalną przeszło ponad 100 projektów. Wniosek pod nazwą: „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I”, którego wartość wynosi blisko 68 milionów złotych otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 milionów złotych. Uzyskanie dofinansowania w takiej kwocie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest rekordowe w historii gminy Jabłonna.

Dzięki wybudowaniu sieci sanitarnej o długości około 52 km (w tym 5,2 kilometra kanalizacji tłocznej) w miejscowościach: Jabłonna, Chotomów oraz Dąbrowa Chotomowska znacznie poprawi się dostęp mieszkańców do kanalizacji. Oprócz budowy kanalizacji sanitarnej, projekt zakłada budowę sieci wodociągowej o długości około 37 km i stacji uzdatniania wody w Chotomowie.

Umowa została podpisana w siedzibie NFOS

Umowa została podpisana w siedzibie NFOS

Całość projektu została podzielona na 19 zadań które będą realizowane w latach 2017 – 2021. Najpilniejszym wyzwaniem, z punktu widzenia całego projektu będzie włączanie się mieszkańców do budowanej sieci kanalizacyjnej w celu osiągnięcia efektu ekologicznego. Dla gminy realizacja projektu będzie w najbliższych latach zadaniem priorytetowym pod względem organizacyjnym i finansowym. W Urzędzie Gminy wyodrębniony zostanie zespół pracowników kompleksowo zajmujący się realizacją projektu.

Gmina Jabłonna dotychczas tylko w niewielkim stopniu została skanalizowana i zwodociągowana. Do tej pory wybudowano 18,5 km kanalizacji i tylko 2,5 km wodociągów. Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści mieszkańcom gminy, korzyści zarówno społecznych jak i ekonomicznych oraz środowiskowych.

źródło: UG Jabłonna

Komentarze

2 komentarze

  1. recenzja głosnrgo wydarzenia odpowiedz

    w gazecie Powiatowej tez o tym pisali ale po komenarzach artykuł został wycofany:) a komentarz jeden z wielu…….dwoje na hustawce…….widać ze 36 miejsce świadczyć może że “tą razą” zadecydowała kolejność alfabetyczna ;)oczywiscie życzymy aby sukces był choć mamy obawy aby ślepa kura po drodze nie zdechła……..ot i to wszystko

  2. w temacie odpowiedz

    panie redaktorze kochany 😉 wyłonienie z łona JRP …..Jednostka Relizujaca Projekt….. to podstawa uzyskania Środków unijnych dla przejrzystego rozliczenia finansowo-rzeczowego projektu ;), co do samych korzysci to traktujac mieszkańców podmiotowo jak wskazuje historia spotkań “merytorycznych” chodzi o to by gonić króliczka a nie złapać go….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *