Facebook


JABŁONNA. Naprawią leśne drogi

2016-11-04 3:09:30

Nadleśnictwo Jabłonna poinformowało, że na terenie Lasów Chotomowskich prowadzone są obecnie prace gospodarcze zgodnie z planem urządzania lasu. W wyniku tych prac pozyskiwane jest drewno, a następnie wywożone z lasu.

Niedogodne warunki atmosferyczne, tj. padające w ostatnim czasie deszcze w połączeniu z jeżdżącymi pojazdami silnikowymi, spowodowały, że drogi leśne służące do wywozu drewna uległy częściowemu rozjeżdżeniu. Nadleśnictwo Jabłonna poinformowało, że widząc konieczność naprawy dróg leśnych uruchomiło środki na bieżące utrzymanie dróg leśnych, dzięki czemu zostaną one naprawiane. Miejsca objęte wycinką zostaną odnowione w terminach wynikających z ustawy o lasach.

UG Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *