JABŁONNA. Nowe stawki za aktywność

2015-11-21 4:08:17

Rada Gminy wprowadziła nowe opłaty za korzystanie z gminnych obiektów sportowych oddanych w trwały zarząd Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie. Nieoczekiwanie, głosowanie nad tym punktem poprzedziła długa dyskusja…

 

Nowa uchwała wnosi zmiany w uchwale jeszcze z 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z gminnych obiektów sportowych przekazywanych Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie w trwały zarząd. W związku z rosnącymi kosztami eksploatacji i utrzymania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gmina wprowadza nowe stawki opłat.

Opłaty za basen

Dla chcących skorzystać z pływalni, cena biletu za 45minut pływania dla dorosłych wynosi 9 zł, a dla dzieci i studentów – 8 zł. Cena karnetu za 10 wejść dla dorosłych – 81 zł, a dla dzieci i studentów – 72 zł. Pływanie rodzinne, czyli 45 minut pływania rodzic i dziecko – 14 zł, dwoje rodziców i dziecko 20 zł. Nauka pływania, która obejmuje 10 lekcji po 45 minut wynosi 300 zł. Wynajęcie jednego toru basenu na 45 minut kosztuje 50 zł. Ponadto udostępnia się basen na przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego zgodnie z programem nauczania dla uczniów publicznych placówek oświatowych gminy Jabłonna z opłatą w wysokości 100 zł miesięcznie od placówki oświatowej.

Opłaty boiskowe wzbudziły emocje

Ustalono również ceny za korzystanie z pełnowymiarowego boiska trawiastego w Jabłonnie. I tak 60 minut gry kosztuje 200 zł, cena specjalna wynajmu dla klubu Wisła Jabłonna za 60 minut – 10 zł, cena wynajmu dla podmiotów spoza gminy Jabłonna za 60 minut – 400 zł. Inne stawki obowiązują dla boiska trawiastego w Filii Skierdy. Cena wynajmu za 60 minut gry to 50 zł, za to cena wynajmu dla podmiotów spoza gminy Jabłonna za 60 minut – 100 zł. – Dlaczego cena wynajmu za godzinę boiska trawiastego w Jabłonnie dla podmiotu spoza gminy wynosi 400 zł, a cena wynajmu boiska w Skierdach wynosi 100 zł? Skąd taka różnica w cenie? Ja się obawiam tego, że wszystkie podmioty spoza gminy będą okupowały nasze boisko w Skierdach bo jest znacznie tańsze, a dzieciaki z naszych zachodnich sołectw nie będą miały gdzie grać – przekonywał Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy. Obaw przewodniczącego nie podzielił radny Arkadiusz Syguła, który w odpowiedzi wyjaśnił, że oba boiska różnią się diametralnie, a samo utrzymanie boiska w Jabłonnie jest dużo droższe od tego w Skierdach.

Dzieci też pograją za darmo

Ponad to uchwała zakłada, iż stowarzyszenia, kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności gminy Jabłonna mogą korzystać z pływalni i boisk na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach zawartych z GCKiS. Upoważnia się dyrektora GCKiS do aktualizowania cen i opłat za korzystanie z basenu i boisk w oparciu o publikowany przez GUS roczny wskaźnik wzrostu cen i usług. – Uchwała jak najbardziej w porządku bo reguluje zasady korzystania z basenu i boisk. Tylko, brakuje mi tu jednego zapisu, który mówi o naszych dzieciach z gminy. Bo mamy stowarzyszenia, kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe działające na rzecz gminy Jabłonna, które mogą korzystać z obiektów sportowych na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach zawartych z GCKiS. A co będzie, jak znajdzie się grupa 10 chłopców chcących pograć np. na boisku w Skierdach, mają wtedy zapłacić 50 zł? Dla mnie to jest trochę niezrozumiałe – powiedział Marek Zieliński. Radny uzyskał zapewnienie, że tą kwestię będzie uwzględniał regulamin korzystania z obiektów sportowych. Po wprowadzeniu autopoprawki, uchwała została podjęta.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *