JABŁONNA. Nowy odbiorca śmieci

2015-06-30 7:42:36

Od 1 lipca odpady komunalne w gminie Jabłonna będzie odbierać firma MPK Pure Home sp. z o. o. z Ostrołęki. Rozpoczynając współpracę z nową firmą gmina wprowadziła zmiany w częstotliwości odbioru odpadów. Opłaty pozostają na niezmienionym poziomie.

W czwartek 25 czerwca wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę z MPK Pure Home Ostrołęka Sp. z o.o. na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jabłonna. Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata, tj. do 30 czerwca 2017 roku.

Pojemniki zostają te same

Umowa z MPK Pure Home Sp. z o. o. opiewa na 4 073 846, 40 zł. Gmina zapewniła sobie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów dopasowując ją do potrzeb mieszkańców budynków jedno i wielorodzinnych. Już wcześniej 19 czerwca MKP Pure Home Ostrołęka Sp. z o. o. podpisała porozumienie z firmą SITA w sprawie pojemników na odpady w związku z czym, mieszkańcy nie będą musieli wymieniać pojemników z których korzystali do tej pory.

Większa częstotliwość odbioru

Od lipca odpady niesegregowane w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane raz na dwa tygodnie, dotychczasowy zapis mówił o dwóch odbiorach w miesiącu. Odbiór odpadów segregowanych, czyli podział na papier, szkło, plastik, metal, odpady wielomateriałowe, będzie odbywał się raz w miesiącu. Dwukrotnie zwiększona została częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, dotychczas odbierane 4 razy w roku z posesji jednorodzinnych, od 1 lipca odbierane będą 8 razy w roku. Dodatkowo, w ostatnim tygodniu stycznia będą odbierane choinki. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, jak również odzież, tekstylia i zużyte opony, będą odbierane dwa razy w roku, w marcu i wrześniu. Przy zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów niesegregowanych będzie realizowany 3 razy w tygodniu. Odpady zbierane w sposób selektywny będą odbierane po zapełnieniu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Odpady biodegradowalne będą odbierane analogicznie jak w zabudowie jednorodzinnej, czyli 8 razy w roku oraz jeden raz nastąpi odbiór choinek, czyli w ostatnim tygodniu stycznia.

Opłaty bez zmian

Opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych pozostają na dotychczasowym poziomie. Odpady segregowane – 10 złotych za osobę. Odpady zmieszane – 20 złotych za osobę. Posiadacze Karty Dużej Rodziny Gminy Jabłonna nadal będą korzystać z 50 proc. zniżki w opłacie za odbiór odpadów. Warto nadmienić, iż w ostatnim czasie ostrołęcka firma ponownie podpisała umowę na 2-letni wywóz śmieci z Legionowem, choć mieszkańcy nie byli zadowoleni z dotychczas świadczonych przez nią usług.

DB

Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę

Fot. UG Jabłonna

DSC00379

Fot. UG Jabłonna

 

Podobne artykuły

Komentarze

1 komentarz

  1. Mieszkaniec odpowiedz

    Którzy mieszkańcy Legionowa byli niezadowoleni? Ja mieszkam w domu jednorodzinnym i odbiór odbywał się zawsze w terminie a odpady zielone wystawiam przed posesję i są zabierane na bieżąco, nawet poza terminami. Czy ktoś ma interes w prowadzeniu nagonki na tę firmę? Na pewno jestem zadowolony o wiele bardziej z tej firmy niż z poprzedniego odbiorcy a drobne wpadki w skali takiego kontraktu to rzecz normalna. Nie ma co od razu robić histerii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *