JABŁONNA. Odrestaurowali mogiłę Wincentego Rapczyńskiego

2017-03-11 3:38:02

Na terenie cmentarza w Chotomowie znajduje się mogiła Wincentego Rapczyńskiego, który jako uczestnik brał udział w Powstaniu Styczniowym w 1863 r. Grób przez wiele lat popadał w coraz większe zaniedbanie i był zniszczony. Na szczęście mogiła została już odrestaurowana.

Wincenty Rapczyński był słuchaczem Polskiej Szkoły Wojskowej, aktywnym uczestnikiem Powstania Styczniowego zesłanym na Sybir. Jak można przeczytać na stronie Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Na początku stulecia na chotomowskiej nekropolii złożono także na wieczny spoczynek Wincentego Rapczyńskiego uczestnika wypadków 1863 r. Ze względu na carską cenzurę kamieniarz nie mógł użyć słowa „powstanie”.

Grób przez wiele lat popadał w coraz większe zaniedbanie i był zniszczony. W zeszłym roku Urząd Gminy Jabłonna zlecił oczyszczenie elementów wykonanych z piaskowca z glonów i mchu, oczyszczenie i pomalowanie żelaznego krzyża, skucie starej zaprawy betonowej i ułożenie kostki granitowej. Ponadto w ramach przeprowadzonych prac wykonane zostały słupki z piaskowca na których zamontowano łańcuch. Wszystkie prace, których koszt przekroczył 6600 zł sfinansowane zostały ze środków przeznaczonych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Opiekę nad grobem będą sprawowali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Chotomowie, a po przekształceniach związanych z reformą oświaty nowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie. Grób Wincentego Rapczyńskiego odnowiony został z inicjatywy radnego Arkadiusza Syguły z żoną i wójta Jarosława Chodorskiego.

oprac. JR

Fot. UG Jabłonna

Komentarze

1 komentarz

  1. chodzi o prawdę odpowiedz

    chciałbym coś więcej o “wkładzie” pana Syguły i jego zony, skoro gmina zorganizowała i sfinansowała wszelkie niezbedne prace.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *