JABŁONNA. Ogólnopolska konferencja leśników

2017-03-30 10:00:03

W środę 22 marca w Szkółce Kontenerowej w Skierdach odbyła się ogólnopolska konferencja pod tytułem: „Efekty i doświadczenia wdrażania produkcji kontenerowej w Lasach Państwowych”

`
Szkółka Kontenerowa w Skierdach produkuje materiał sadzeniowy już od 17 lat. Tak długa (w skali Polski) produkcja materiału sadzeniowego w kontenerach, stała się przyczynkiem do zainicjowania konferencji, która była okazją do wymiany doświadczeń między światem nauki, a praktykami szkółkarstwa leśnego.
Głównymi organizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) oraz Nadleśnictwo Jabłonna. Jak podkreślił inicjator konferencji, nadleśniczy Stefan Traczyk – mając na uwadze zdobyte doświadczenie i obserwując wciąż rozwijającą się technologię nowoczesnej produkcji sadzonek, zaprosiliśmy do udziału w konferencji specjalistów z tej dziedziny. W ramach prezentacji swe referaty wygłosili przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
W trakcie realizowania poszczególnych punktów programu, omówiono dokonania lat ubiegłych, jak również przyszłość i wyzwania dla szkółkarstwa kontenerowego. Zarówno podczas prezentacji, jak też w trakcie ożywionej dyskusji, poruszono problematykę związaną z hodowlą sadzonek kontenerowych w Lasach Państwowych. W ramach części otwierającej Konferencję, została przedstawiona prezentacja przygotowana przez zastępcę nadleśniczego Artura Zakolskiego na temat funkcjonowania i osiągnięć Nadleśnictwa Jabłonna w zakresie gospodarki leśnej. Natomiast ostatnią prezentację o wskaźnikach ekonomicznych i funkcjonowaniu szkółki im. Wojciecha Fondera w Skierdach przedstawiła Halina Stelmaszczyk st. specjalista ds. hodowli lasu i szkółkarstwa.

27779_28340
Po części referatowej zaproszeni goście zwiedzili szkółkę kontenerową i z bliska mieli możliwość obejrzenia procesu produkcji materiału sadzeniowego w trakcie trwającej właśnie pierwszej kampanii siewnej. W konferencji oprócz przedstawicieli świata nauki, licznie udział wzięli leśnicy z terenu RDLP w Warszawie, jak również z innych nadleśnictw takich jak: Rudy Raciborskie, Olsztynek i Suwałki, na których terenie realizowana jest kontenerowa produkcja szkółkarska.
Konferencja była rówież okazją do uroczystego wręczenia państwowego odznaczenia dla kolegi Marka Berfta, emerytowanego pracownika Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *