JABŁONNA. Plan rozbudowy przedszkola

2015-10-15 7:38:57

Trwa wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowanie 4 sal dydaktycznych, gabinetów specjalistycznych oraz pomieszczeń socjalnych w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie. Plan rozbudowy budynku zakłada przyjęcie nawet 220 dzieci, a inwestycja może wynieść ponad 2,2 mln zł.

 

Od września 2016 roku wejdzie w życie prawo do wychowania przedszkolnego dzieci 4-letnich i dzieci 3-letnich, stąd też istnieje konieczność zwiększenia liczby miejsc w przedszkolu w Jabłonnie.

Więcej miejsc

Ze względu na powyższe, jednym z wniosków do budżetu gminy na 2016 rok jest rozbudowa gminnego przedszkola przy ul. Modlińskiej 103B o 4 sale dydaktyczne, gabinety specjalistyczne i pomieszczenia socjalne. W wyniku rozbudowy, powierzchnia użytkowa budynku zwiększyłaby się o 598,6 m2, co pozwoli zapewnić miejsce w przedszkolu aż 220 dzieciom. Jak podaje Urząd Gminy Jabłonna, prace na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Gminnego już trwają.

Skąd środki?

W czerwcu Rada Gminy wprowadziła do tegorocznej uchwały budżetowej zadanie pod nazwą „Wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonnie o 4 sale dydaktyczne w oparciu o istniejące zaplecze gospodarczo-kuchenne”, na realizację którego zabezpieczono 35 tys. zł. W sierpniu radni zwiększyli tę kwotę do 44 157 zł. Zabezpieczone środki pozwoliły zlecić wykonanie projektu rozbudowy przedszkola Polskiej Grupie Projektowej. Przedsiębiorstwo to, złożyło bowiem najkorzystniejszą ofertę spośród 5 wykonawców, do których wysłano zapytania. Według szacunkowych obliczeń kosztów rozbudowy jabłonowskiego przedszkola ich wysokość może wynieść ponad 2,2 mln zł. Gmina zamierza starać się o dofinansowanie rozbudowy w ramach konkursu Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży – Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania, jakie może gmina otrzymać w ramach tego programu to 80 proc.

Oprac. DB

Zdjęcie: UG Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *