JABŁONNA. Pod koniec roku Partner zabierze swoje pojemniki na odpady

2019-10-23 6:11:10

Od 1 stycznia mieszkańcy będą musieli zapatrzeć się we własny kosz na odpady zmieszane


Od dnia 1 stycznia 2020 r. właściciel nieruchomości w Jabłonnie będzie musiał sam zapewnić sobie pojemnik do zbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów lub 240 litrów
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych chyba, że obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od początku obowiązywania systemu odbioru odpadów komunalnych w 2013 r. obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki przejęły gminy, również Jabłonna. W związku z podwyżkami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całej Polsce, konieczne jest obniżanie kosztów systemu odbioru odpadów komunalnych, ponieważ system ten zgodnie z prawem musi sam finansować się z tytułu wpłat od mieszkańców. Gmina nie może dokładać do sytemu ani na nim zarabiać. Ponadto firmy startujące w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów nie składały ofert z uwagi na m.in. konieczność zakupu około 6 000 pojemników. W związku z tym wraz z ostatnim odbiorem odpadów zmieszanych w grudniu 2019 r. firma Partner zabierze swoje pojemniki. Dlatego też Gmina prosi o wyposażenie nieruchomości w pojemnik od początku stycznia 2020 r. Paulina Nowicka

Komentarze

3 komentarze

 1. tak to wyglada odpowiedz

  Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 U S T AWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579.
  Rozdział 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości
  Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  ……..ciekawe czy radni zagłosuja za wygoda mieszkańców czy za wygoda wójta i urzędników 😉

 2. Kazik odpowiedz

  Rozczarowuje mnie ta władza, każdego miesiąca jakiś hit !

 3. wyborca odpowiedz

  klamstwo w tej gminie jest juz tak powszechne ze nikogo juz nie dziwi nic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *