JABŁONNA. Podstawówka dla 600 uczniów przyul. Akademijnej?

2023-08-06 5:44:53

Władze Gminy Jabłonna chce zbudować szkołę podstawową z salą sportową przy ul. Akademijnej. Placówka ma liczyć od 23 do 29 sal lekcyjnych, 3 miejsca do prowadzenia zajęć sportowych i stołówkę na 300 dzieci. Urząd szuka firmy, która przygotuje koncepcję architektoniczną budynku


Wniosek o dopuszczenie do konkursu na przygotowanie koncepcji szkoły podstawowej z salą sportową można zgłaszać do 10 sierpnia. Następnie 24 sierpnia nastąpi zawiadomienie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do udziału w nim. Termin składania prac konkursowych wyznaczono na 25 października br., a ogłoszenie o rozstrzygnięciu lub unieważnieniu konkursu nastąpi najpóźniej do 11 listopada br. Celem konkursu jest wyłonienie wizji architektonicznej szkoły podstawowej wraz z salą sportową i zagospodarowaniem terenu w Jabłonnie przy ul. Akademijnej 14. Autorzy wybranej koncepcji, w ramach nagrody zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu opracowania dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

Co ma powstać przy ul. Akademijnej?

Planowana inwestycja ma zostać zrealizowana w Jabłonnie przy ul. Akademijnej (na działce nr 1449/42 obręb. 1-Jabłonna). Od strony południowo – zachodniej teren działki przylega do drogi publicznej ul. Akademijnej. Od strony wschodniej działka przylega do niezagospodarowanej działki, która nie jest własnością Gminy, a przeznaczonej częściowo pod drogę. Dokumentacja projektowa będzie musiała umożliwiać wykonanie budynku szkoły podstawowej zaprojektowanej jako placówkę 3-ciągową pracującą w systemie jednozmianowym. Wymóg ten oznacza możliwość nauki w budynku 600 uczniów: 3 ciągi po 8 lat dla 25 uczniów (jednej klasy), czyli 600 uczniów. Placówka ma być wyposażona w:
– 23-29 sal lekcyjnych (w tym 9 sal dla oddziałów wczesnoszkolnych (klasy 1-3), oraz 4 sale do języków obcych),
– 3 miejsca do realizacji wychowania fizycznego (dla jednoczesnego prowadzenia zajęć dla czterech/pięciu odrębnych grup), w tym sala sportowa o pow. ok. 1200 m2 mieszcząca boisko do piłki ręcznej, trzy boiska do koszykówki, boisko do siatkówki oraz 2 mniejsze salki o powierzchni umożliwiającej prowadzenie zajęć sportowych dla 30 osób każda,
– sale dydaktyczne dla oddziałów 25-cio osobowych tj. po ok. 62m2, językowe po ok. 40m2,
– bibliotekę z czytelnią,
– kuchnię,
– stołówkę na 200/300 dzieci (obiady wydawane w dwóch lub trzech turach),
– świetlicę (2 pomieszczenia – dzieci młodsze i starsze),
– salę wielofunkcyjną służącą m. in. do spotkań z rodzicami (1 pomieszczenie),
– gabinet medyczny (pielęgniarka szkolna),
– pokoje do pracy indywidualnej (2 pomieszczenia),
– pokoje specjalistów (2-3 pomieszczenia),
– pomieszczenia sekretariatu, dyrektora, wicedyrektora, kierownika administracyjnego, administracji,
– pokój nauczycielski z zapleczem,
– plac zabaw dla dzieci młodszych (edukacja wczesnoszkolna – klasy 1-3),
– salę widowiskowej/aulę na 120 osób ze sceną, z siedzeniami lub trybuną.

Inwestycja na przyszłość za 40 mln zł

Urząd Gminy Jabłonna szacuje, że koszt prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej nie powinien przekroczyć 1,5 mln zł, zaś koszt budowy nowej szkoły oscylować będzie wokół kwoty 40 mln zł brutto. Urząd zastrzega, że sumy te nie mają charakteru wiążącego i mogą być zmienione w zależności od rozwiązań przyjętych w wybranej pracy konkursowej, oraz w trakcie negocjowania warunków umowy. Sama inwestycja zostanie zrealizowana dopiero w najbliższych latach.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *