JABŁONNA. “Prawdziwym wyzwaniem jest budowa Zespołu Szkół w Jabłonnie” – Wojciech Nowosiński – przewodniczący Rady Gminy

2020-01-07 8:34:42

 

To i Owo: Co według Pana wydarzyło się najważniejszego w gminie w mijającym roku?

Wojciech Nowosiński: Mijający rok obfitował w naszej Gminie w wiele ważnych wydarzeń, zarówno pod względem formalnym jak i inwestycyjnym. Poza największym wyzwaniem jakim jest budowa sieci wod-kan, do istotnych niewątpliwie należą:

– budowa hali sportowej i przedszkola w Chotomowie,

– oddanie do użytkowania stacji uzdatniania wody

– podjęcie uchwały o powołaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Szczególnie istotne z punktu widzenia poprawienia jakości zarządzania i realizacji zadań budowy wod-kan, było podjęcie uchwały o powołaniu Gminnej Spółki Komunalnej. Spółka będzie też mogła w przyszłości realizować inne zadania, takie jak: utrzymanie czystości na terenie Gminy, oświetlenie itp.

TiO: Jakie wyzwania stoją przed gminą w przyszłym roku?

WN: Rok 2020, to miejmy nadzieję czas na kolejne przełomowe wydarzenia. Do największych wyzwań należy realizacja zadań pod które podwaliny wznieśliśmy już w tym roku. Spółka Komunalna, OSiR, budowa przedszkola w Chotomowie, to bardzo trudne przedsięwzięcia. Dla mnie jednak prawdziwym wyzwaniem jest budowa Zespołu Szkół w Jabłonnie. Do tego zadania przystępujemy już na początku roku. Wraz z Powiatem rozpoczynamy prace nad opracowaniem koncepcji budowy szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. To długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja i historyczne wydarzenie w Gminie Jabłonna.

TiO: Czego życzy Pan sobie w 2020 roku, a czego mieszkańcom?

WN: Wraz z końcem każdego roku, składamy sobie życzenia na kolejny. Korzystając z tej okazji także chciałbym przekazać wszystkim mieszkańcom życzenia zdrowia i pomyślności oraz radości z zamieszkiwania w naszej pięknej Gminie. Dla siebie pozostawiam życzenia spokoju i satysfakcji z wykonywanej pracy

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *