JABŁONNA. Profesor Stanisław Wieczorek “Honorowym Obywatelem Gminy Jabłonna”

2019-11-28 6:50:38

Rada Gminy Jabłonna na wniosek mieszkańców skupionych wokół Galerii Sztuki na Prostej nadała tytuł “Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna” profesorowi Stanisławowi Wieczorkowi

Działalność profesora Stanisława Wieczorka w gminie Jabłonna, znana jest przede wszystkim z prowadzenia koncertów muzyki w ramach cyklu “Pałacowe spotkania z muzyką” oraz organizacji wystaw w Galerii Oranżeria na terenie zespołu parkowo – pałacowego PAN w Jabłonnie. To z jego inicjatywy i determinacji, mieszkańcy gminy mogli słuchać wielu wspaniałych wykonawców, rożnych kierunków muzycznych i poznawać ciekawych tworów wizualnych. Profesor w latach 1969-1975 był kierownikiem artystycznym w Wydawnictwie Artystyczno – Graficznych, a w latach 1984 – 1992 dyrektorem artystycznym dwumiesięcznika “Projekt”. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego sztuk plastycznych, a w 1996 r. profesora zwyczajnego. Wielokrotnie pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Grafiki. Jest również laureatem nagrody Ministra Kultury i Sztuki oraz Honorowej Odznaki “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

fot. Galeria Na Prostej

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *