Facebook


JABŁONNA. Salmonella w paście jajecznej i krokietach

2017-04-12 3:47:42

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie w swoim komunikacie poinformował, że w próbce pasty z jajka oraz w krokietach z mięsem stwierdzono obecność Salmonelli. Wszystko wskazuje na czynnik ludzki pochodzenia ogniska zatrucia pokarmowego. Natomiast otrzymane wyniki próbki wody wskazują, że jakość wody nie jest przyczyną zatrucia około stu dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie.

Na okoliczność wystąpienia zatrucia pokarmowego u dzieci i osób spożywających posiłki w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie prowadził dochodzenie epidemiologiczne. W ramach czynności zostały przeprowadzone działania kontrolne, w trakcie których poza rutynową kontrolą bloku żywieniowego, sal zabaw oraz pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych przedszkola 3 i 5 kwietnia pobrano próbki potraw zabezpieczone w przedszkolu, które po analizie menu mogły w największym stopniu być nośnikiem ewentualnego zakażenia. W menu z 30 marca, kiedy podano dzieciom posiłek znajdywały się: płatki owsiane na mleku, pasta z jajka, krokiety z mięsem, zupa jarzynowa, kiełki rzodkiewki, oraz jaja dezynfekowane promieniami UV – C (łącznie 6 prób o różnych datach przydatności do spożycia i numerach partii produkcyjnej). Ponadto pobrano do badań próbkę wody z kranu znajdującego się w kuchni z ujęcia indywidualnego zaopatrującego przedszkole.

Salmonella przyczyną zatrucia
Wyżej wymienione próby zostały przebadane w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie na oznaczenie – mikrobiologia w kierunkach (w zależności od próbki): Salmonella, Bacillus cereus, E. coli, a próba wody w zakresie fizykochemii i bakteriologii. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań okazało się, że w próbce „Pasta z jajka” oraz „Krokiety z mięsem” stwierdzono obecne DNA Salmonella. Zaś w pozostałych próbkach, w tym w treści jaja i na skorupce nie stwierdzono DNA Salmonella. Natomiast otrzymane wyniki próbki wody wskazują, że jakość wody nie jest przyczyną zatrucia. A przekroczenia występujące w otrzymanym wyniku dotyczą parametrów fizykochemicznych – amoniaku i zapachu, co nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów. Jednakże 10 kwietnia ponownie pobrano wodę, w celu podjęcia właściwej decyzji o działaniach naprawczych mających na celu zmniejszenie wartości tych parametrów, jak również zaplanowano pobór wody w zakresie mikrobiologicznym w celu potwierdzenia właściwej jakości wody. Obecnie woda z tego ujęcia nie jest używana do picia i żywienia, a jedynie do mycia rąk i do celów gospodarczych.

Przeprowadzono dezynfekcję i wywiady
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych bloku żywieniowego stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno – higienicznej. Blok żywieniowy jest unieruchomiony i trwają w nim prace konserwacyjne urządzeń i sprzętu, a wszyscy pracownicy kuchni przebywają na zwolnieniach lekarskich. W tym czasie żywienie dzieci odbywa się w ramach cateringu. Ponadto w związku z wystąpieniem masowego zatrucia pokarmowego w przedszkolu przeprowadzono dezynfekcję wszystkich sal przedszkolnych wraz ze sprzętem i wyposażeniem oraz bloku żywieniowego. Ponadto w ramach dochodzenia epidemiologicznego przeprowadzono 102 wywiady epidemiologiczne z 28 rodzicami dzieci hospitalizowanych, 50 osobami leczonymi ambulatoryjnie, oraz 24 pracownikami, które nie zgłaszały żadnych objawów chorobowych.

Dwóch pracowników przedszkola było nosicielami
Nadto w ramach dochodzenia dyrektor przedszkola skierował pracowników do lekarza, a część zdrowych pracowników także na badania w kierunku nosicielstwa. W wyniku tych badań u dwóch osób personelu przedszkola wykryto pałeczki Salmonella Enteritidis, które wykryto również u niektórych dzieci. „Reasumując powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie podaje do wiadomości, iż na obecnym etapie wszystkie przesłanki wskazują na czynnik ludzki pochodzenia ogniska zatrucia pokarmowego” – czytamy w komunikacie.

DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *