JABŁONNA. Spotkanie ws. energii

2016-03-07 12:15:54

W środę 2 marca w Jabłonnie pod patronatem Centrum Badań Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (CB PAN KEZO) odbyło się spotkanie przedsiębiorców z Mazowsza z przedstawicielami nauki i instytucji promujących innowacje technologiczne i wdrożenia. W spotkaniu wzięli udział m. in. wicemarszałek Ewa Orzełowska i były premier RP Waldemar Pawlak.

W spotkaniu wzięli udział m. in. wicemarszałek Ewa Orzełowska, Janusz Pilitowski dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii, Jan Kiciński dyrektor Zakładu Energetyki Rozproszonej Instytut Maszyn Przepływowych PAN, były premier RP Waldemar Pawlak, wójt Jarosław Chodorski, wicestarosta Jerzy Zaborowski, oraz wielu ludzi ze świata nauki i biznesu energetycznego. Celem spotkania była prezentacja konkretnych innowacyjnych technologii z zakresu szeroko rozumianej eko-energetyki, efektywności energetycznej, OZE oraz budownictwa plus-energetycznego, a następnie dyskusja na temat możliwości wdrożenia tych technologii przez zainteresowane firmy w ramach regionalnych i centralnych programów badawczo-wdrożeniowych lub współpracy bezpośredniej nauka-biznes. Spotkanie było doskonałą okazją dla naukowców i przedsiębiorców do wymiany doświadczeń, dyskusji, ciekawych konkluzji, a przede wszystkim nawiązania kontaktów na linii biznes–nauka. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem laboratoriów Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersji Energii i Źródeł Odnawialnych Jabłonna.

Na spotkaniu omówiona też była propozycja uruchomienia projektu: „Inteligentna Wyspa Energetyczna Jabłonna”. Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego magazynu energii cieplnej zbudowanego w oparciu o materiały zmiennofazowe, zintegrowanego z siecią ciepłowniczą oraz zwiększającego stabilność dostawy energii cieplnej. Modelowe Gminne Centrum Zarządzania Energią – opracowanie koncepcji oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na terenie modelowej gminy pozwalającego Jednostkom Samorządu Terytorialnego na wykorzystaniu zdolności regulacyjnych zasobów gminnych oraz technik z obszaru sterowania popytem lokalnych zasobów. Opracowanie modelu biznesowego wykorzystania zasobów gminnych w energetyce oraz opracowanie wytycznych dla wdrażania przez JST innowacyjnych produktów i usług w obszarze energetyki lokalnej. – Główne korzyści z energii odnawialnej służą społeczności lokalnej. (…) W ubiegłym roku mieliśmy taki piknik rodzinny w mojej miejscowości i przyjechał do nas pewien przedsiębiorca z Jabłonny z pewną prezentacją panelu słonecznego, co daje możliwość pozyskania energii odnawialnej w takiej lokalnej przestrzeni. I to było takie potwierdzenie, że już jest taka fala, która schodzi na taki etap wykonawczy – powiedział na spotkaniu były premier RP Waldemar Pawlak.

DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *