JABŁONNA. Stacja Uzdatniania Wody w Chotomowie do 2019 r.

2018-02-14 11:38:37

 
Do 2019 roku U zbiegu ul. Partyzantów i Serdecznej w Chotomowie zostanie wybudowana Stacja Uzdatniania Wody. Budowa SUW jest częścią finansowanego przy udziale Funduszu Spójności projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I”

Stację wybuduje poznańska firma Envirotech Sp. z o.o. Umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie opiewa na 4 mln 735 tys. zł. Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu kompletnej infrastruktury pompowania, uzdatniania i gospodarki ściekami służącej do produkcji wody pitnej, której odbiorcami będą mieszkańcy Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i zachodniej części Jabłonny. Budowa Stacji Uzdatniania Wody stanowi jedno z zadań realizowanych w ramach największego w historii gminy projektu wodno-kanalizacyjnego pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *