JABŁONNA. Straty finansowe w ośrodku zdrowia

2017-03-15 2:54:23

Podczas posiedzenia Rady Społecznej działającej przy SZPZOZ w Jabłonnie w dniu 28 lutego 2017 r., członkowie Rady otrzymali informację o pogorszeniu sytuacji finansowej ośrodka zdrowia. Na koniec 2016 r. placówka lecznicza odnotowała stratę w wysokości 128 tys. zł.

Z informacji udzielonej przez pełnomocnika SZPZOZ w Jabłonnie – Magdalenę Lorenc, wynika, że strata powstała na koniec maja 2016 r. i jest spowodowana podjęciem decyzji przez ówczesnego dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie Jacka Jakimiaka, o wypłacie pracownikom ośrodka specjalnej premii. Niepokój członków Rady wzbudził także 16 % wzrost rezygnacji deklaracji pacjentów korzystających z usług zdrowotnych oferowanych przez gminne ośrodki zdrowia w okresie ostatnich pięciu miesięcy. Do Urzędu docierają również niepokojące sygnały dotyczące funkcjonowania ośrodków zdrowia w Jabłonnie i w Chotomowie – wśród nich: utrudniona dostępność do opieki medycznej, problemy z umówieniem na wizytę czy niedostosowane do potrzeb pacjentów godziny pracy ośrodków zdrowia.

W związku z zaistnieniem wyżej opisanych okoliczności, konieczne jest jak najszybsze uzyskanie szczegółowej analizy prowadzonej działalności wraz z koncepcją optymalizacji i restrukturyzacji podmiotu leczniczego oraz podjęcie działań naprawczych. W obecnej – trudnej sytuacji, zgodnie z art. 121 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący może zlecić w ramach nadzoru nad podmiotem leczniczym kontrolę i ocenę działań zgodnych z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

Ze względu na szeroki zakres czynności analitycznych i koncepcyjnych konieczne staje się zlecenie usługi wykonania audytu (kontroli) SZPZOZ w Jabłonnie specjalistycznej firmie zewnętrznej. Wybór firmy posiadającej doświadczenie i kompetencje w prowadzeniu audytu (kontroli) w zarządzaniu usługami medycznymi, pozwoli na uzyskanie informacji przez podmiot tworzący o faktycznej sytuacji finansowanej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie oraz usprawnienie funkcjonowania gminnych placówek leczniczych.

Podczas XXXIII – nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jabłonna (13.03.2017 r.) zwrócę się do Rady Gminy Jabłonna o przeznaczenie środków na przeprowadzenie kontroli SZPZOZ w Jabłonnie, dzięki której poznamy faktyczną sytuację finansową ośrodków oraz będziemy mogli usprawnić ich funkcjonowanie i sprostać oczekiwaniom pacjentów.

Jarosław Chodorski

Komentarze

3 komentarze

  1. dezaprobata spoleczna odpowiedz

    zabawa wójta i rady w służbe zdrowia kosztpwała życie pacjenta. Czy ten wypadek nieczego nie nauczył tych nieudaczników. Ile jeszcze bedziemy obserwowac ten zenujacy spektakl !

  2. belka w oku odpowiedz

    a jakie straty wygenerował już wójt ?

  3. słuch odpowiedz

    do mnie też docieraja bardzo niepokojace sygnały ze pewien fryzjer goli ile wlezie i gdzie wlezie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *