JABŁONNA. Sygnalizacja świetlna coraz bliżej

2017-03-11 3:29:11

Znamy firmę, która wykona projekt budowlano-wykonawczy sygnalizacji świetlnej wraz ze stałą i czasową organizacją ruchu na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonnie. 8 marca Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę z ECOTRAFFIC z Warszawy.

Na podstawie badań i analiz natężenia ruchu prowadzonych na zlecenie Urzędu Gminy Jabłonna, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który posiada decydujący głos w sprawie ze względu na sprawowanie zarządu drogą wojewódzką 630 (ul. Modlińską), wskazał rozwiązanie polegające a zastosowaniu sygnalizacji świetlnej. W wyniku postępowania ogłoszonego przez Urząd Gminy, przygotowaniem projektu zajmie się ECOTRAFFIC sp. z o.o. z Warszawy. Koszt wykonania dokumentacji projektowej to 29 335,50 zł.

Przedmiot zawartej umowy obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja powinna zostać zaprojektowana jako zależna od wszystkich strumieni ruchu. Co ważne, w celu zapewnienia płynności ruchu, sygnalizacja ma być zsynchronizowana z tą na skrzyżowaniu Modlińska-Zegrzyńska. Zamówienie obejmuje również między innymi wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, opracowanie kosztorysów, pozyskanie uzgodnień, opinii i zatwierdzeń. Projekt będzie wykonany zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Termin zakończenia prac projektowych jest zaplanowany na 30 sierpnia 2017 r.

JR

Fot. UG Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *