Facebook

JABŁONNA. Sygnalizacja świetlna coraz bliżej

2017-03-11 3:29:11

Znamy firmę, która wykona projekt budowlano-wykonawczy sygnalizacji świetlnej wraz ze stałą i czasową organizacją ruchu na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonnie. 8 marca Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę z ECOTRAFFIC z Warszawy.

Na podstawie badań i analiz natężenia ruchu prowadzonych na zlecenie Urzędu Gminy Jabłonna, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który posiada decydujący głos w sprawie ze względu na sprawowanie zarządu drogą wojewódzką 630 (ul. Modlińską), wskazał rozwiązanie polegające a zastosowaniu sygnalizacji świetlnej. W wyniku postępowania ogłoszonego przez Urząd Gminy, przygotowaniem projektu zajmie się ECOTRAFFIC sp. z o.o. z Warszawy. Koszt wykonania dokumentacji projektowej to 29 335,50 zł.

Przedmiot zawartej umowy obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja powinna zostać zaprojektowana jako zależna od wszystkich strumieni ruchu. Co ważne, w celu zapewnienia płynności ruchu, sygnalizacja ma być zsynchronizowana z tą na skrzyżowaniu Modlińska-Zegrzyńska. Zamówienie obejmuje również między innymi wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, opracowanie kosztorysów, pozyskanie uzgodnień, opinii i zatwierdzeń. Projekt będzie wykonany zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Termin zakończenia prac projektowych jest zaplanowany na 30 sierpnia 2017 r.

JR

Fot. UG Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *