JABŁONNA. Uchwała planistyczna unieważniona

2019-04-08 8:41:40

Wojewoda Mazowiecki unieważnił w części uchwałę planistyczną gminy Jabłonna w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów


Unieważnienie dotyczyło dopuszczenia prowadzenia i budowy sieci i pompowni kanałowych ścieków sanitarnych na terenie lasu. Wojewoda zarzucił uchwale wewnętrzna sprzeczność i brak uzyskania wymaganych zgód.

Nie wystąpili o zmianę przeznaczenia gruntów

Urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji ( a takimi są sieci i pompownie kanałowych ścieków sanitarnych ) nie zalicza się do przedsięwzięć związanych z gospodarka leśną, a także nie są uznawane za grunty leśne w rozumieniu obowiązujących przepisów. Dopuszczenie możliwości lokalizacji ww. urządzeń na gruntach leśnych wymaga wyznaczenia terenów do ich lokalizacji i uzyskania zgód właściwych organów na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. I właśnie brak wymaganych zgód zakwestionował w przedmiotowej uchwale nadzór wojewody

Pogubli się w ustaleniach

W zakwestionowanej uchwale nadzór Wojewody stwierdził wewnętrzną sprzeczność. Z jednej strony dopuszczono do prowadzenia i budowy sieci i pompowni kanałowych ścieków sanitarnych na terenach innych niż drogi z wyłączeniem terenów lasów, ze wskazaniem konkretnej jednostki terenowej. Natomiast z drugiej strony ze względu na brak zastosowania ww. wyłączenia i braku wskazania ww jednostki terenowej dopuszczono do prowadzenia ww. infrastruktury sanitarnej na terenach leśnych. I właśnie ta wewnętrzna sprzeczność stała się podstawą do stwierdzenia nieważności tych zapisów uchwały planistycznej przez Wojewodę. Na ww. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody gminie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jacek Jankowski

Komentarze

3 komentarze

 1. Adam odpowiedz

  Gówniana gmina Jabłonna !!!

 2. Emil odpowiedz

  Jak żyć Panie Wójcie w gminie Jabłonna, jak żyć Panie i Panowie Radni? Dlaczego tak to u nas wszystko funkcjonuje, co za fuszerka i niekompetencja, dlaczego nie dopilnowano takiej formalnej sprawy?? Zapewniano mnie, że będę mógł podłączyć się do kanalizacji w kwietniu i co?? To jest niepoważne jak traktuje się mieszkańców?? Gospodarz rządzi, zarządza gminą i powinien odpowiadać za swoje działania.

  1. hieniu odpowiedz

   Obywatelu nie macie innego wyjscia niz zrobic sobie rure z ujsciem w glebe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *