JABŁONNA. W 2023 r. Gmina przeznaczy 57 mln zł na inwestycje

2023-01-04 8:45:06

Władze Gminy Jabłonna w tym roku planują przeznaczyć 57 mln zł na inwestycje. Głownie zajmą się rozbudową sieci wodociągowej oraz drogami.
Co jeszcze przygotowano na 2023 r.?


Projekt budżetu gminy Jabłonna na 2023 rok zakłada dochody w samorządu w wysokości około 129 mln zł, zaś wydatki na poziomie 176 mln zł. Na inwestycje gmina planuje przeznaczyć 57 mln zł. Szacowany deficyt budżetowy wynieść ma 47 mln zł i zostać pokryty z m.in. emisji obligacji – ponad 40 mln zł. Budżet gminy został przegłosowany w czasie sesji rady gminy Jabłonna 19 grudnia br.
Drogi
Na inwestycje drogowe w 2023 r. urząd przeznaczyć chce 15 mln zł. Najdroższą inwestycją ma być „Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna”. Jej koszt ma wynieść 10 mln zł. Równie dużą inwestycją ma być budowa ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która ma pochłonąć 4,9 mln zł. z budżetu.
Wodociągi i kanalizacja
W 2023 r. gmina planuje wydać ponad 22 mln zł na inwestycje związane z wodociągami i kanalizacją. Najdroższą z nich ma być wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej w Jabłonnie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich. Ma ona kosztować 15 mln zł. Drugą z kluczowych inwestycji ma być budowa stacji uzdatniania wody na terenach wsi zachodnich za 7 mln zł.
Pozostałe inwestycje
Jedną z najważniejszych inwestycji w tym roku będzie wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonnie, które ma kosztować 500 tys. zł. Kolejne 450 tys. zł ma pochłonąć przebudowa dachów Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie. 50 tys. zł ma kosztować wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie. Gmina chce wydać również ponad 1 mln zł. na budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz modernizację starych punktów oświetleniowych. 100 tys. zł ma być przeznaczone na rozbudowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonnie. Następne 300 tys. zł urząd wyda na wykonanie monitoringu na terenie gminy. 320 tys. zł zabezpieczono na budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem w Chotomowie. W 2023 rok 800 tys. zł zostanie wydane na poczet dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Jabłonna.
Warto zauważyć, że to jedynie najważniejsze i najdroższe inwestycje zawarte w uchwale budżetowej na 2023 r.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *