JABŁONNA. Wał zryty przez dziki

2016-10-21 9:08:29

W środę 19 października odbyła się kontrola techniczna wału przeciwpowodziowego Wisły. Wnioski pokontrolne są zatrważające…

Komisja w skład której weszli przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Jabłonna i radni Zenon Chojnacki, Artur Szymkowski, Dorota Świątko i Marta Lipińska skontrolowała stan wału na całej długości od granicy z Nowym Dworem Mazowieckim, aż do Buchnika w Jabłonnie. Protokół pokontrolny nie napawa optymizmem.

Co prawda, członkowie komisji stwierdzili, iż stan techniczny wału jest „zadowalający”, ale stan bezpieczeństwa wału oceniono, jako „mogący zagrażać bezpieczeństwu” bowiem na całej długości wału występują uszkodzenia wyrządzone przez dziki, a największe nierówności występują na koronie wału. Komisja stwierdziła, iż należy podjąć działania, które doprowadzą do zmniejszenia populacji dzików, które z każdym dniem czynią coraz większe zniszczenia. Na śluzie w Bożej Woli należy wykonać wymianę uszczelki, jak i wyciąć drzewa, które rosną zbyt blisko samego wału. Według członków komisji Urzędu Gminy Jabłonna wał stwarza zagrożenie dla mieszkańców gminy, dlatego wymaga jak najszybszej modernizacji. Stan techniczny wału określili oni jako „niedostateczny”.

DB

Fot. UG Jabłonna

Komentarze

1 komentarz

  1. martin odpowiedz

    niech lepiej podpatrzą jak ostatnio usztywnili zbocze przy torach w lesie chotomoskim
    i zrobią tak samo nad Wisłą żaden dzik nie da z tym rady woda w razie powodzi raczej też

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *