Facebook

JABŁONNA. Wojewoda: przewodniczący nie dopełnił obowiązku

2018-05-04 7:55:12

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna nie zwołał sesji nadzwyczajnej w sprawie zakupu działki pod budowę szkoły. Zdaniem Wojewody Mazowieckiego przewodniczący Witold Modzelewski zlekceważył obowiązek zwołania sesji nadzwyczajnej


Uchwała, która zezwalała na zakup działki pod budowę szkoły w Jabłonnie przegłosowana została dopiero w dniu przetargu. Choć termin przetargu był znany już w lutym, odpowiednie uchwały musiały czekać na rozpatrzenie z powodu wyjścia Wójta z sesji Rady, a następnie z powodu decyzji radnych o skierowaniu uchwał do komisji. Kolejną sesją, na której można było przegłosować uchwały, była sesja odbywająca się w dniu przetargu. Dlaczego nie zwołano sesji nadzwyczajnej, która rozwiązałaby problem?

Dlaczego nie zwołał sesji?

Z powodu decyzji o niezwołaniu sesji nadzwyczajnej została złożona skarga do Wojewody Mazowieckiego na przewodniczącego Rady Gminy. Jak możemy przeczytać w odpowiedzi Wojewody, obowiązek zwołania sesji nadzwyczajnej wynika z ustawy o samorządzie gminnym, jednak przewodniczący Rady Jabłonna Witold Modzelewski zlekceważył go. Modzelewski swoją decyzję uargumentował oczekiwaniem na odpowiedź wojewody na temat obowiązku uczestnictwa w sesji wójta i pracowników merytorycznych. Z treści wyjaśnień przesłanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonna wynika również, iż sesja nadzwyczajna, o którą wnioskował Wójt i przedłożył projekt uchwały, nie ma żadnych cech sesji nadzwyczajnej. Tak więc nie wystąpiła tu sytuacja nagła, której nie dało się wcześniej przewidzieć. Ponadto w ocenie Przewodniczącego Rady miało tu miejsce nadużycie przez Wójta Gminy sensu i istotności sesji nadzwyczajnej.

Odpowiedź wojewody

Wojewoda przychylił się do skargi wysłanej przez Wójta Jarosława Chodorskiego. Swoją decyzję uargumentował: – Z konstrukcji przepisów ustawowych w żaden sposób nie można wywieść, iż ustawodawca upoważnia przewodniczącego do dokonywania analizy oceny zasadności czy celowości treści wniosku skierowanego przez uprawnione podmioty o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Oznacza to, iż decyzja w tej sprawie nie jest kwestią podlegającą ocenie, a stanowi w gruncie rzeczy obowiązek, jaki spoczywa na przewodniczącym, bez względu na przedmiot obrad sesji nadzwyczajnej.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *