JABŁONNA. Wojewoda: przewodniczący nie dopełnił obowiązku

2018-05-04 7:55:12

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna nie zwołał sesji nadzwyczajnej w sprawie zakupu działki pod budowę szkoły. Zdaniem Wojewody Mazowieckiego przewodniczący Witold Modzelewski zlekceważył obowiązek zwołania sesji nadzwyczajnej


Uchwała, która zezwalała na zakup działki pod budowę szkoły w Jabłonnie przegłosowana została dopiero w dniu przetargu. Choć termin przetargu był znany już w lutym, odpowiednie uchwały musiały czekać na rozpatrzenie z powodu wyjścia Wójta z sesji Rady, a następnie z powodu decyzji radnych o skierowaniu uchwał do komisji. Kolejną sesją, na której można było przegłosować uchwały, była sesja odbywająca się w dniu przetargu. Dlaczego nie zwołano sesji nadzwyczajnej, która rozwiązałaby problem?

Dlaczego nie zwołał sesji?

Z powodu decyzji o niezwołaniu sesji nadzwyczajnej została złożona skarga do Wojewody Mazowieckiego na przewodniczącego Rady Gminy. Jak możemy przeczytać w odpowiedzi Wojewody, obowiązek zwołania sesji nadzwyczajnej wynika z ustawy o samorządzie gminnym, jednak przewodniczący Rady Jabłonna Witold Modzelewski zlekceważył go. Modzelewski swoją decyzję uargumentował oczekiwaniem na odpowiedź wojewody na temat obowiązku uczestnictwa w sesji wójta i pracowników merytorycznych. Z treści wyjaśnień przesłanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonna wynika również, iż sesja nadzwyczajna, o którą wnioskował Wójt i przedłożył projekt uchwały, nie ma żadnych cech sesji nadzwyczajnej. Tak więc nie wystąpiła tu sytuacja nagła, której nie dało się wcześniej przewidzieć. Ponadto w ocenie Przewodniczącego Rady miało tu miejsce nadużycie przez Wójta Gminy sensu i istotności sesji nadzwyczajnej.

Odpowiedź wojewody

Wojewoda przychylił się do skargi wysłanej przez Wójta Jarosława Chodorskiego. Swoją decyzję uargumentował: – Z konstrukcji przepisów ustawowych w żaden sposób nie można wywieść, iż ustawodawca upoważnia przewodniczącego do dokonywania analizy oceny zasadności czy celowości treści wniosku skierowanego przez uprawnione podmioty o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Oznacza to, iż decyzja w tej sprawie nie jest kwestią podlegającą ocenie, a stanowi w gruncie rzeczy obowiązek, jaki spoczywa na przewodniczącym, bez względu na przedmiot obrad sesji nadzwyczajnej.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *