JABŁONNA. Wójt bez absolutorium

2015-07-03 3:37:15

W środę 24 czerwca Rady Gminy Jabłonna nie przegłosowała wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok. Obecna dezaprobata radnych wobec budżetu obciąża byłą wójt Olgę Muniak i jest jednocześnie sygnałem ostrzegawczym dla obecnego wójta Jarosława Chodorskiego.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Następnie projekt uchwały w sprawie przegłosowania wniosku Komisji Rewizyjnej podlega głosowaniu na sesji Rady Gminy. Członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie Adam Krzyżanowski, Bogumiła Majewska i Arkadiusz Syguła po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izy Obrachunkowej złożyli wniosek w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Tymczasem radni stosunkiem głosów 1 „za”, 6 „przeciw”, a 7 „wstrzymujących” się od głosu odrzucili uchwałę w tej sprawie. Warto ponadto podkreślić, że wczorajszy bezprecedensowy wynik głosowania w historii gminy Jabłonna nie rodzi żadnych skutków prawnych dla obecnego wójta Jarosława Chodorskiego, który na tym stanowisku został zaprzysiężony 9 grudnia ub. roku. Brak absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 obciąża jednoznacznie poprzednie władze gminy.

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *