JABŁONNA. Wpadka jabłonowskich radnych

2017-06-15 5:16:26

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jabłonna przegłosowała nie to co trzeba. Dlatego RIO negatywnie zaopiniowało wniosek ws. nieudzielenia absolutorium wójtowi Chodorskiemu


Skład Orzekający RIO w Warszawie stwierdził, iż Komisja Rewizyjna Gminy Jabłonna nie przegłosowała wniosku o nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy, i dlatego nie można poddać go pod procedowanie. Co zatem przegłosowała Komisja Rewizyjna?
Na posiedzeniu w dniu 8 maja br. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Gminy Jabłonna za rok 2016 oraz informację o stanie mienia. Jednak zarówno zapisy ustawy o samorządzie gminnym jak i Statutu gminy obligują Komisję Rewizyjną, przed sformułowaniem wniosku absolutoryjnego dla Wójta, do zaopiniowania: wykonania budżetu gminy, a nie sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia.
Tym samym nie został przegłosowany wniosek o nieudzielenie absolutorium Wójtowi. RIO zwróciło również uwagę na zapisy Statutu stanowiące o tym, że Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w postaci opinii i wniosków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, natomiast podczas głosowania takiej większości nie było.
Jak widzimy, po tym co przegłosowała Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jabłonna nieznajomość procedur oraz sposobu liczenia głosów, nie przeszkadza jej „ wnioskować o nieudzielenie absolutorium Wójtowi”

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *