JABŁONNA. Wyłoniono projektanta przedłużenia obwodnicy Jabłonny. Umowa na projekt podpisana!

2023-04-23 10:00:41

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił wykonawcę dokumentacji projektowej przedłużenia obwodnicy Jabłonny. Jest nim firma Europrojekt Gdańsk SA. Podpisanie umowy na wykonanie projektu odbyło się w poniedziałek (17 kwietnia) w starostwie powiatowym w Legionowie


Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, całkowity koszt wykonania projektu pn. „obwodnica Jabłonny – II etap” to blisko 2 mln zł. Zgodnie z podpisanym 19 stycznia 2022 r. porozumieniem pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego, powiatem legionowskim a gminą Jabłonna to właśnie samorządy lokalne wspólnie sfinansują przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie wykonawcy

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 630 – obwodnicy Jabłonny – o długości 2,5 km w północno-zachodniej części gminy (od ronda S3 przy markecie Obi do ul. Modlińskiej na skraju Lasów Chotomowskich). Droga zostanie zaprojektowana w przekroju dwujezdniowym 2×2 jako kontynuacja I etapu obwodnicy. Ponadto będzie włączona do obecnego skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzką nr 630 (skrzyżowanie ul. Zegrzyńskiej z al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), które również zostanie zmodernizowane. Projekt będzie uwzględniał powstanie skrzyżowania dwupoziomowego oraz budowę estakad bądź wiaduktów w ciągu planowanej DW 630 i DK 61 (al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Budowa ruszy w 2026 roku

Jak poinformowało MZDW, zgodnie z podpisaną umową wykonawca w ciągu 3 lat od dnia jej podpisania przekaże Zarządowi Dróg dokumentację projektową (budowlaną, wykonawczą i przetargową) wraz z kompletem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych. Po otrzymaniu kompletu dokumentów MZDW będzie mógł przystąpić do postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Początek prac budowlanych jest planowany na 2026 r. Szacunkowy koszt inwestycji realizowanej przez samorząd Mazowsza to ok. 60 mln zł.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *