JABŁONNA. Złośliwy wirus w służbie zdrowia i biurze Rady Gminy

2016-10-09 6:00:23

Trwa spór pomiędzy wójtem a pracownikami ZOZ i radnymi o to, kto powinien zarządzać Ośrodkami Zdrowia w Jabłonnie i Chotomowie do czasu powołania nowego dyrektora.

Ostatnią sesję Rady Gminy zdominowała długa debata na temat stanu służby zdrowia. Radni próbowali wyjaśnić na jakiej podstawie wójt Jarosław Chodorski cofnął pełnomocnictwo do zarządzania publiczną placówką ZOZ pani Magdalenie Lorenc, która otrzymała je od byłego dyrektora Jacka Jakimiaka. Według części zgromadzonych spowodowało to niepotrzebne zamieszanie i było działaniem na szkodę działającej dotychczas wzorowo przychodni.

Złośliwy wirus

Wójt, próbę przejęcia zarządzania ZOZ-em tłumaczył wykrytymi nieprawidłowościami w pracy placówki. Możliwe, że chodziło też o złośliwego wirusa, który zainfekował bazę danych pacjentów, zaraz po odejściu dotychczasowego dyrektora. Jednakże radni o zaistniała sytuację obwiniali wójta. – Skąd nagle taka zawierucha? Myślę, że wójt nic takiego nie uczynił żeby dolewać oliwy do ognia. A czy wójt miał również udział w tym, że np. wrzucił wirusa do bazy danych służby zdrowia? – mówił broniąc wójta sołtys Dąbrowy Chotomowskiej Radomir Czauderna. Natomiast Radny Arkadiusz Syguła twierdził, że to wójt spowodował całe zamieszanie cofając pełnomocnictwa Pani Lorenc udzielone przez doktora Jacka Jakimiaka Przypomniał też, że niedawno podobny wirus zainfekował komputer w biurze Rady Gminy powodując m. in. niemożność odtworzenia protokołów z posiedzeń komisji.

Utrata danych?

– To jest bardzo istotna i wrażliwa sprawa. Ludzie dziś idą do ośrodka zdrowia i nie są w stanie odtworzyć historii swoich chorób. To jest odpowiedzialność osób, które pracowały w ośrodku – mówi radny Wojciech Nowosiński. Na sali padały też zarzuty do wójta, że zamiast wspierać publiczny ZOZ, robi reklamę prywatnym przychodniom. Zaś obecna na sesji Magdalena Lorenc tłumaczyła, że przychodnia z powodu braku lekarzy znajduje się w trudnym położeniu. Zaprzeczyła jednak, aby miało to związek z oszczędnościami wprowadzonymi w przychodni.

Zachowała stanowisko

Na sesji radni poznali panią Joannę Dybiec, którą wójt zatrudnił na 3 miesiące za kwotę ponad 15 tys., w celu wykonywani na rzecz gminy usług „doradczo-kontrolnych” dotyczących służby zdrowia. Dybiec za obecne problemy z lekarzami obwiniła Magdalenę Lorenc. – W mojej ocenie, na ten moment to Pani ponosi odpowiedzialność za organizację pracy w tej przychodni. Kierowanie uwag do wójta, że nie ma lekarzy jest bezzasadne. – postawiła diagnozę po blisko dwumiesięcznych obserwacjach Joanna Dybiec. Długa, ponad 4 godzinna debata zakończyła się przyjęciem zaproponowanej przez Arkadiusz Sygułę uchwały proponującej, aby Magdalena Lorenc do czasu powołania nowego dyrektora pełniła nadal jego obowiązki w SP ZOZ w Jabłonnie.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *